Dodana: 22 maj 2018 14:17

Zmodyfikowana: 22 maj 2018 17:45

Minęło dwadzieścia lat od święceń biskupich Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Jakuba

Chirotonia biskupia miała miejsce 11 maja 1998 r., a 22 maja 1999 r. odbył się ingres na katedrę białostocką – dziś, we wtorek, 22 maja w cerkwi pw. św. Mikołaja odbyły się uroczystości jubileuszu 20-lecia pełnienia posługi biskupiej Abp Jakuba. W uroczystościach wzięli udział m.in. prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, poseł na Sejm RP Robert Tyszkiewicz . Samorząd województwa reprezentowali Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński i Wicemarszałek Maciej Żywno.

Ilustracja do artykułu abp Jakub (34).JPG

Marszałek Jerzy Leszczyński gratulując jubilatowi podkreślał ogromną rolę cerkwi prawosławnej  w życiu społecznym naszego regionu i dziękował za wkład w propagowanie dziedzictwa kulturowego naszego regionu.

Wicemarszałek Maciej Żywno dołączając do życzeń pomyślności i dalszego przewodniczenia diecezji przypomniał, że w styczniu br. Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał Abp Jakubowi Odznakę Honorową Województwa Podlaskiego.

(czytaj też: Wieczór Kolęd Prawosławnych i przyznanie Abp. Jakubowi Odznaki Honorowej Województwa Podlaskiego

Również 22 maja 2018 r. Cerkiew Prawosławna czci pamięć św. Mikołaja, arcybiskupa Miry Licyjskiej. Liturgię w katedrze św. Mikołaja w Białymstoku sprawował Metropolita Warszawski i całej Polski Sawa.


***
JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański JAKUB (Kostiuczuk), urodził się 22 października 1966 r. w Narwi. Ukończył Technikum Elektryczne w Białymstoku. Pracował potem w Białymstoku jako elektryk. W 1987 r. wstąpił do Monasteru Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu, gdzie przyjął pierwsze postrzyżyny zakonne i otrzymał z rąk JE Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego święcenia diakońskie. W tym samym roku rozpoczął studia w Moskiewskiej Akademii Teologicznej w Siergijew Posadie , gdzie w 1992 r. obronił pracę magisterską.

 

Święcenia kapłańskie z rąk  Arcybiskupa Sawy przyjął w 1989 r., a śluby małej schimy złożył w 1993 r. W 1995 r. rozpoczął pracę w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie jako asystent w Katedrze Teologii Dogmatycznej i Moralnej. Od 1995 r. pełnił obowiązki opiekuna duchowego Prawosławnego Bractwa św. Cyryla i Metodego.  11 maja 1998 r. otrzymał święcenia biskupie z tytułem biskupa supraskiego.

 

Władyka Jakub w imieniu Świętego Soboru Biskupów sprawował w latach 1998-2016 opiekę duchową nad młodzieżą prawosławną skupioną w Bractwie Młodzieży Prawosławnej. Decyzją Świętego Soboru Biskupów z dn. 30 marca 1999 r. został powołany na  Biskupa Diecezji Białostocko-Gdańskiej. Ingres Biskupa Jakuba na katedrę białostocką odbył się 22 maja 1999 r. 16 czerwca 2008 r., w dniu Świętego Ducha,  Biskup Jakub został podniesiony do godności arcybiskupa.

 

27 czerwca 2011 w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie obronił pracę doktorską na temat "Dogmat chrystologiczny w tekstach liturgicznych św. Jana Damasceńskiego."

 

Jest autorem publikacji naukowych, popularnonaukowych i rozważań religijnych m.in. autorem dzieła: "O tajemnicy zbawienia" (Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku) i współautorem publikacji pt. "Specyfika polskiej terminologii prawosławnej. Koncepcja normatywizacji pisowni." (Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku 2016).

 

Arcybiskup Jakub był wielokrotnie uhonorowany odznaczeniami państwowymi, w tym

- Złotym Krzyżem Zasługi (2015)

- Złotym Krzyżem Zasługi dla Policji (2008)

- Medalem "Pro Memoria" (2009)

- Medalem "Pro Patria" (2015)

- Odznaką Honorowa Sybirka (2007)

- Odznaką św. Mikołaja Cudotwórcy Opiekuna Więziennictwa (2010)


(oprac.ak)

facebook