Dodana: 19 październik 2018 13:47

Zmodyfikowana: 22 październik 2018 08:42

Jak głosować, aby nasz głos był ważny? Co nowego w ordynacji wyborczej? Kto i gdzie może głosować?

W niedzielę, 21 października odbędzie się pierwsza tura wyborów do samorządów. Będziemy wybierać wójtów gmin, burmistrzów, prezydentów miast oraz radnych gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Po raz pierwszy głosować będziemy według nowej ordynacji wyborczej.

Ilustracja do artykułu wybory.jpg

Na kogo głosujemy
Wyborcy w zależności od miejsca zamieszkania otrzymają trzy lub cztery karty do głosowania
Mieszkańcy miast na prawach powiatu ( w naszym regionie to Białystok, Suwałki, Łomża) będą wybierać prezydenta miasta, radnych miejskich i radnych wojewódzkich. Natomiast mieszkańcy gmin będą głosować na burmistrzów lub wójtów, radnych gminy, radnych powiatu i radnych wojewódzkich.
Uwaga! Aby nasz głos został uznany za ważny, na kartach do głosowania, w kratce przy nazwisku kandydata, którego wybieramy należy postawić znak X.
Zapraszamy do obejrzenia krótkiego instruktażu - jak poprawnie oddać głos:

źródło www.pkw.gov.pl 
http://pkw.gov.pl/792_Informacje_prasowe/1/30032_Jak_oddac_glos_podczas_I_tury_wyborow_O_tym_w_spocie_PKW 

Najważniejsze zmiany w zasadach wyborczych
To pierwsze wybory według nowej ordynacji wyborczej. Najważniejsze zmiany to wprowadzenie dwukadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – na tych stanowiskach będzie można zasiadać tylko przez dwie kadencje. Ale uwaga! Jedna kadencja została wydłużona z 4 do 5 lat.  Wydłużenie kadencji do pięciu lat dotyczy również rad gmin, miast, powiatów i województw. Nowelizacja ordynacji wyborczej ogranicza też możliwość startowania w wyborach jednocześnie na stanowisko wójta, burmistrza czy prezydenta i do rady powiatu czy sejmiku. Zmiany dotyczą też okręgów jednomandatowych - w wyborach do rad gmin i powiatów okręgi jednomandatowe zostały tylko w gminach do 20 tys. mieszkańców. Wprowadzono również ograniczenia w głosowaniu korespondencyjnym – prawo do skorzystania z tej formy mają tylko osoby niepełnosprawne.

Komu przysługuje prawo wyborcze
Osobom pełnoletnim z pełnią praw publicznych i wpisanych do stałego rejestru wyborców. Prawo to mają obywatele polscy i obywatele Unii Europejskiej bez polskiego paszportu, którzy stale mieszkają w Polsce - ci drudzy mogą jednak uczestniczyć w wyborach tylko na szczeblu gminnym: do rad gmin, na wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast.
W wyborach samorządowych można głosować tylko w miejscu stałego zamieszkania.
Lokale wyborcze będą czynne od godz. 7.00 do 21.00. To, gdzie znajduje się lokal wyborczy przypisany do naszego obwodu można sprawdzić na stronach Państwowej Komisji Wyborczej  

Cisza wyborcza
Przypominamy, że 19 października o północy rozpoczyna się cisza wyborcza. Potrwa ona aż do zakończenia głosowania czyli do zamknięcia wszystkich lokali wyborczych. Podczas ciszy wyborczej nie można prowadzić agitacji wyborczej, nie wolno też m.in. wygłaszać przemówień, zwoływać pochodów i manifestacji, rozpowszechniać materiałów wyborczych, a także publikować sondaży. Za złamanie zakazu grożą kary finansowe od 500 zł nawet do 1 mln.   

źródło: PKW
oprac.ak

 

 

 

 

 

facebook