Dodana: 31 sierpień 2018 08:13

Zmodyfikowana: 31 sierpień 2018 08:19

Najlepsze inwestycje Polski Wschodniej zostaną wyróżnione podczas V Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku

Białystok/Katowice, 30 sierpnia 2018 r. – Śmiałe rozwiązania, prorozwojowe decyzje, inwestycje wpływające na rozwój regionu i życie jego mieszkańców – 25 projektów bierze udział w finale plebiscytu „Top Inwestycje Polski Wschodniej 2018”. W trwającym do 26 września br. głosowaniu, swojego faworyta mogą wskazać internauci. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas V Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku (3-4 października 2018 r.).

Ilustracja do artykułu Top_Inwestycje_baner.jpg

– To już piąta edycja plebiscytu, którego celem jest wyłonienie najbardziej prorozwojowych inwestycji, które przyczyniły się do rozwoju regionu Polski Wschodniej i poprawy życia mieszkańców z województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego i świętokrzyskiego. W tym roku po raz kolejny zdecydowaliśmy się nominować nie tylko inwestycje samorządowe, ale także rządowe inwestycje infrastrukturalne
i najciekawszych przedsiębiorstw z Polski Wschodniej – mówi Rafał Kerger, redaktor naczelny serwisów PortalSamorzadowy.pl, PulsHR.pl i WNP.PL.

 

Wyboru dziesięciu najlepszych projektów dokona skupiająca profesjonalistów ze świata administracji, samorządu i biznesu Rada Konsultacyjna. Swoich faworytów w konkursie wskazać mogą również internauci głosując do 26 września br. poprzez stronę: www.portalsamorzadowy.pl/konkurs/top-inwestycje-polski-wschodniej-2018

 

Nominowani w konkursie Top Inwestycje Polski Wschodniej 2018:

 • Szpitalny Oddział Ratunkow w SPZOZ w Augustowie
 • Inwestycja Piekarni Tyrolska w Barczewie
 • Inwestycje w rekreacje i sport oraz przebudowa dróg w Stalowej Woli
 • Droga S7 łącząca Świętokrzyskie z Małopolską
 • Centrum dystrybucyjne Zalando Lounge w Ameryce
 • Rewitalizacja kompleksu miejskich parków w Olsztynie
 • Zakład firmy Cerrad w Starachowicach
 • Budowa drogi od Naterek do obwodnicy Olsztyna
 • Nowe nabrzeże Jeziora Ryńskiego
 • Rewitalizacja terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej
 • Rozbudowa szkoły w Rusi
 • Przedszkole i żłobek w Kętrzynie
 • Zagospodarowanie brzegów Łyny w Lidzbarku Warmińskim
 • Nowa fabryka słodyczy „Pszczółka” w Lublinie
 • Lokalne centrum sterowania na stacji Zamość-Bortatycze
 • Rozbudowa stadionu lekkoatletycznego w Lublinie
 • Budowa Waimea Cargo Terminal na lotnisku w Jasionce
 • Modernizacja oczyszczalni i budowa suszarni osadów w Rzeszowie
 • Nowa fabryka firmy Safran w Sędziszowie Małopolskim
 • Zakład EME Aero w Rzeszowie
 • Przebudowa sieci ciepłowniczych w Rzeszowie
 • Budowa przedszkola w Jedliczu
 • Tereny inwestycyjne pod usługi medyczno-uzdrowiskowe w Supraślu
 • Lepsza komunikacja miejska w centrum Białegostoku
 • Poprawa bezpieczeństwa i rozwój turystyki nad zalewami w Siemiatyczach

 

Nagrody zostaną wręczone 3 października 2018 r. podczas gali towarzyszącej
V Wschodniemu Kongresowi Gospodarczemu w Białymstoku.
Organizatorem konkursu Top Inwestycje Polski Wschodniej jest Grupa PTWP i redakcja portalu PortalSamorzadowy.pl.

 

Piąta edycja największej konferencji biznesowej poświęconej perspektywom rozwojowym Polski Wschodniej – Wschodni Kongres Gospodarczy – odbędzie się w dniach 3-4 października 2018 r. w gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku. Zgromadzi około półtora tysiąca biznesmenów, polityków
z regionu, kraju i Europy, inwestorów, finansistów, samorządowców, ekspertów
i naukowców. Tegorocznemu wydarzeniu towarzyszy hasło „Tu spotyka się Zachód ze Wschodem".

 

***

Więcej informacji o nominowanych w konkursie Top Inwestycje Polski Wschodniej 2018:

 

Szpitalny Oddział Ratunkow w SPZOZ w Augustowie

W ramach inwstycji wykonano szereg prac i modernizacji oraz zakupiono specjalistyczny sprzęt. Rozprowadzone zostały gazy medyczne, które są bezwzględnie wymagane
w obszarze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Oddziału Intensywnej Terapii. Wybudowany został też zadaszony podjazd dla karetek, dzięki któremu pacjenci nie są narażeni na niekorzystne warunki atmosferyczne i bezpośrednio, łącznikiem, mogą dotrzeć na nowy oddział SOR.

 

Inwestycja Piekarni Tyrolska w Barczewie

W ramach realizowanej inwestycji powstanie hala produkcyjno-magazynowa wraz
z budynkiem biurowo-socjalnym i wyposażeniem technicznym. Celem inwestycji jest stworzenia nowoczesnego ciągu technologicznego do produkcji nowej grupy świeżego pieczywa pszenno-żytniego z dodatkiem mąki łubinowej i buraka.

 

Inwestycje w rekreacje i sport oraz przebudowa dróg w Stalowej Woli

Głównym celem projektu pn. „Rozwój terenów zielonych w Gminie Stalowa Wola” jest zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni na terenie gminy oraz edukacja ekologiczna mieszkańców poprzez zagospodarowanie trzech obszarów dla potrzeb wypoczynku i rekreacji. Dzięki poszczególnym inwestycjom mieszkańcy otrzymali lub niebawem otrzymają nowe przestrzenie rekreacji czynnej i biernej (ciągi komunikacyjne, punkty widokowe, place zabaw, altanę wypoczynkową, elementy małej architektury), boiska trawiaste, wypoczynkowe tarasy drewniane, plażę z piasku, murawy rekreacyjne. Stalowa Wola buduje także wielopokoleniowe strefy aktywności sportowej oraz Wodny Plac Zabaw. Miasto jest również nominowane za zadanie „Lepsza dostępność transportowa
w ruchu drogowym na terenie gminy Stalowa Wola poprzez stworzenie bezkolizyjnego dojazdu do kolejowego dworca pasażerskiego zlokalizowanego w sieci TEN-T”.

 

Droga S7 łącząca Świętokrzyskie z Małopolską

W ramach przedsięwzięcia nominowanego do konkursu, wybudowany został nowy dwujezdniowy odcinek drogi ekspresowej S7 o długości około 20 kilometrów z czterema węzłami w Jędrzejowie, Łączynie, Mierzawie i Wodzisławiu. Nowa droga ekspresowa
z 4-kilometrową obwodnicą Wodzisławia powstała na przeważającym odcinku w śladzie dawnej jednojezdniowej trasy nr 7. W ramach inwestycji wybudowano ponad trzydzieści obiektów inżynierskich typu mosty, wiadukty, przejścia dla pieszych i przejścia dla zwierząt oraz drogi dojazdowe zapewniające komunikację lokalną. Zapewniono również tereny pod miejsca obsługi podróżnych w miejscowościach Potok Mały i Ludwinów. Dzięki nowej drodze ekspresowej S7 na odcinku od Jędrzejowa do granicy województwa świętokrzyskiego z małopolskim znacznie skróci się czas podróżowania między Warszawą a Krakowem. Dwujezdniowa droga ekspresowa z bezkolizyjnymi rozwiązaniami komunikacyjnymi typu węzły i wiadukty zapewni poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i zwiększenie komfortu jazdy.

Centrum dystrybucyjne Zalando Lounge w Ameryce

W Ameryce pod Olsztynkiem, na terenie o powierzchni ok. 25 ha powstaje centrum logistyczne, którego powierzchnia wyniesie ok. 100 tys. mkw. To największa inwestycja
w regionie, która stworzy ok. 500 tys. nowych miejsc pracy. Tak duże planowane zatrudnienie, mimo że inwestycja nie została jeszcze oddana do użytku, wywiera już korzystny wpływ na rozwój gminy, choćby z związku ze wzrostem zapotrzebowania na mieszkania w zabudowie wielorodzinnej, oraz na rynek wynajmu lokali.

 

Rewitalizacja kompleksu miejskich parków w Olsztynie

Rewitalizacja kompleksu miejskich parków w Olsztynie: Górka Jasia, Jakubowo, Planty
i Plac Pułaskiego. W ramach inwestycji na Górce Jasia utworzono m.in. trakty spacerowe, elementy małej architektury oraz ścieżki edukacyjne z tablicami dydaktycznymi na temat potencjału przyrodniczego obszaru i gatunków chronionych ptaków i roślinności. W Parku Jabukowo Od czerwca 2018 r. mieszkańcy cieszą się m.in. z nowych nawierzchni spacerowych, ławek, oświetlenia i sceny oraz nasadzeń drzew i krzewów. Z Kolei Planty miejskie, które powstały wzdłuż alei Pieniężnego w Olsztynie, to nowe miejsce wypoczynku olsztynian, które łączą Park Centralny z Podzamczem.

 

Zakład firmy Cerrad w Starachowicach

W ramach inwestycji wartej blisko 120 mln zł powstała jedna z najbardziej zaawansowanych fabryk płytek ceramicznych na świecie. Nowoczesne technologie wytwórcze pozwalają na produkcję największych okładzin gresowych w Polsce o wymiarach 160×320 cm. To już trzeci zakład produkcyjny firmy Cerrad w Starachowicach. Zastosowane rozwiązania technologiczne pozwalają na rozszerzenie oferty marki.
W zakładzie o powierzchni 32 tysięcy mkw., gdzie zatrudnienie znalazło 80 pracowników, wytwarzanych będzie 4 mln mkw. płytek rocznie.

 

Budowa drogi od Naterek do obwodnicy Olsztyna

Realizowany przez gminę Gietrzwałd projekt zakładał przede wszystkim poprawę dostępności transportowej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna. To największa jak dotąd inwestycja drogowa gminy Gietrzwałd. Rozwiązuje ona problemy komunikacyjne co najmniej 2 wsi (blisko 1000 mieszkańców), a tak naprawdę ma ogromny wpływ na komunikację w całej gminie, liczącej ponad 6 tys. mieszkańców. Dzięki tej inwestycji skomunikowano najdalsze punkty gminy oraz zyskano dodatkową nitkę komunikacyjną
z pobliskim Olsztynem.

 

 

Nowe nabrzeże Jeziora Ryńskiego

Zrealizowana przez gminę inwestycja polegała na zagospodarowaniu przestrzeni
w obszarze ulic Rybaka i Szkolnej w Rynie poprzez stworzenie placów jako miejsc spotkań i wypoczynku. Inwestycja objęła budowę ciągów pieszych, jezdnych, placów i parkingów, placu do rekreacji i wypoczynku z fontanną i elementami małej infrastruktury, wykonanie oświetlenia i odwodnienia terenu, przyłącza wodno-kanalizacyjnego, systemu monitoringu terenu oraz nasadzeń zieleni.

 

Rewitalizacja terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej

Celem realizowanej w Ełku inwestycji jest ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego regionu wraz ze stworzeniem atrakcyjnego produktu turystycznego „Park Odkrywców Kolei”. Głównymi zadaniami projektu są: podwyższenie jakości świadczonych usług kulturalnych i turystycznych Ełckiej Kolei Wąskotorowej (EKW) i Muzeum Historycznego
w Ełku (MHE); poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa na terenie zabytkowego układu EKW; poprawa stanu technicznego i wyposażenia zabytkowych obiektów dziedzictwa kulturowego w obrębie EKW; wzmocnienie potencjału turystycznego miasta poprzez rozwój marki EKW i MHE jako konkurencyjnych produktów turystycznych regionu. Inwestycja jest elementem szerszej koncepcji architektonicznej zagospodarowania Ełckiej Kolei Wąskotorowej i Muzeum Historycznego w Ełku.

 

Rozbudowa szkoły w Rusi

Perspektywa zwiększania się populacji mieszkańców na terenie gminy Stawiguda powoduje, że obecne warunki lokalowe szkoły w Rusi są niewystarczające i została podjęta decyzja o budowie oddziału Szkoły Podstawowej w Rusi ze zlokalizowaniem nowego obiektu w Bartągu. W wyniku realizacji I etapu inwestycji powstała główna bryła szkoły zawierająca 12 sal lekcyjnych, zespół pomieszczeń administracyjnych z pokojami nauczycielskimi, węzły sanitarne, stołówkę  z rozdzielnią i zapleczem personelu, świetlicę i kotłownię gazową.

 

Przedszkole i żłobek w Kętrzynie

Inwestycja przyczyni się do powrotu na rynek pracy wielu rodziców, którzy z powodu braku miejsc w publicznych przedszkolach czy żłobkach zmuszeni byli do zrezygnowania z pracy i zajęcia się dziećmi. Zapewni również około 28 nowych miejsc pracy, co będzie miało bardzo duży wpływ na funkcjonowanie wielu rodzin.

 

Zagospodarowanie brzegów Łyny w Lidzbarku Warmińskim

Inwestycja od początku budziła zainteresowanie mieszkańców miasta. Bulwar został wykonany jako wielkopowierzchniowy obiekt rekreacyjno-wypoczynkowy. Mnogość atrakcji powoduje, że każda osoba odwiedzająca bulwar może znaleźć coś dla siebie. Obiekt jest idealny zarówno dla osób dorosłych, jak i dzieci, dla których został wybudowany plac zabaw ze specjalnymi urządzeniami i nawierzchnią bezpieczną. Nawierzchnię bezpieczną ma również siłownia plenerowa, przy której powstało pierwsze w Lidzbarku Warmińskim boisko do gry w bule

 

Nowa fabryka słodyczy „Pszczółka” w Lublinie

Dzięki nowej fabryce, „Pszczółka” – która jest obecnie jednym z największych w Polsce producentów karmelków twardych i nadziewanych – będzie produkować także cukierki czekoladowe i galaretki. Ich produkcja ruszyła w kwietniu. Zakład wyposażony jest
w zautomatyzowane maszyny i urządzenia wiodących producentów na rynku europejskim i światowym, które charakteryzują się m.in. energooszczędnością i dużą wydajnością. Wśród nowoczesnych rozwiązań znalazł się tu zimny stempel, czyli urządzenie do wytłaczania formy czekoladki, która następnie jest nadziewana. Dzięki niemu na całej objętości czekoladowa „skorupka” ma taką samą grubość.

 

Lokalne centrum sterowania na stacji Zamość-Bortatycze

Nowoczesne Lokalne Centrum Sterowania (LCS) Zamość Bortatycze zwiększa bezpieczeństwo i przepustowość na jednej z większych stacji Linii Hutniczej Szerokotorowej. Inwestycja zrealizowana przez PKP LHS pozwala z jednego miejsca sterować ruchem na 47-kilometrowym odcinku linii nr 65. Zainstalowany tam komputerowy system sterowania został opracowany przez polskich inżynierów
w Zakładach Automatyki Kombud. Celem inwestycji było podniesienie bezpieczeństwa pracowników i ruchu kolejowego oraz zwiększenie przepustowości stacji przy jednoczesnym obniżeniu kosztów. Ma to istotne znaczenie w związku z planami uruchomienia Nowego Jedwabnego Szlaku.

 

Rozbudowa stadionu lekkoatletycznego w Lublinie

W ramach projektu przebudowane i rozbudowane zostały następujące elementy stadionu: płyta stadionu, strefa rozgrzewkowa, widownia, budynek techniczny. System pomiaru czasu i odległości – w ramach modernizacji, stadion został także wyposażony w najnowszej generacji sprzęt do pomiaru czasu i odległości. Unikalną część systemu stanowi system fotofiniszu, gdzie z dokładnością do 0,0001 można zmierzyć czas każdego zawodnika
i w ciągu kilkunastu sekund wyświetlić wyniki na zainstalowanym telebimie. Takie same systemy są wykorzystywane na igrzyskach olimpijskich i mistrzostwach świata. Stadion został także wyposażony w elektroniczny pomiar odległości, który skraca znacznie pomiar odległości w rzutach długich, takich jak rzut młotem, dyskiem, rzut oszczepem. Bez tych urządzeń nie ma możliwości ratyfikacji rekordów świata, kraju. Sprzęt będzie służył przez wiele lat lubelskiej i polskiej lekkiej atletyce. Aktualnie tylko Stadion Śląski posiada systemy pomiarowe tej klasy.

 

Budowa Waimea Cargo Terminal na lotnisku w Jasionce

Multimodalny obiekt powstał na 2-hektarowej działce, na terenie przylegającym do Międzynarodowego Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka. Terminal cargo będzie funkcjonował w strukturze Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka i zapewni bezpośredni dostęp do płyty lotniskowej. Waimea Cargo Terminal Rzeszów-Jasionka, będąc najnowocześniejszą jednostką operacyjną na Podkarpaciu, umożliwi szybki wzrost przeładunków towarów w regionie Podkarpacia.

 

Modernizacja oczyszczalni i budowa suszarni osadów w Rzeszowie

Nominowana w konkursie inwestycja obejmuje m.in. budowę węzła odwadniania i suszenia mechanicznego osadów, którego efektem będzie zmniejszenie ilości i poprawa struktury osadów powstających w Oczyszczalni Ścieków w Rzeszowie.

 

Nowa fabryka firmy Safran w Sędziszowie Małopolskim

Inwestycja obejmuje otwarcie nowej fabryki firmy Safran w Sędziszowie Małopolskim. Produkcja w nowym zakładzie rozpoczęła się jesienią ubiegłego roku. Obecnie pracuje tu 200 osób. W tym roku ma powstać 180 tys. łopatek do silników, w 2019 r. ma to już być 350 tys. części. Docelowo za dwa lata w zakładzie będzie wytwarzanych 800 tys. łopatek. Wówczas zatrudnienie wzrośnie o ok. 100 osób.

 

Zakład EME Aero w Rzeszowie

Za nieco ponad dwa lata w Jasionce powstanie jeden z największych
i najnowocześniejszych zakładów świadczących usługi MRO (Maintenance, Repair and Overhaul), czyli serwisowania, napraw i przeglądów silników lotniczych. Początkowa wartość inwestycji, do momentu uruchomienia zakładu w 2020 r., szacowana jest na 150 mln euro. W ciągu najbliższych kilku lat spółka zatrudni minimum 800 osób.

 

Przebudowa sieci ciepłowniczych w Rzeszowie

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Rzeszowie skutecznie sięga po unijne pieniądze na realizację przedsięwzięć mających na celu m.in. zwiększenie efektywności energetycznej. W 2017 r. zrealizowano szereg takich zadań, których wartość wyniosła kilka milionów złotych.

 

Budowa przedszkola w Jedliczu

Inwestycja w samorządowe przedszkole w Jedliczu objęła nie tylko budowę obiektu, ale także m.in. zakup i montaż wyposażenia, zakup specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, wyposażenie placu zabaw. Przy realizacji inwestycji zastosowano innowacyjne rozwiązanie w zakresie poprawy efektywności energetycznej obiektu, m.in. kolektory słoneczne i instalację fotowoltaiczną. Zadbano także o bezpieczeństwo, montując nowoczesny system wizyjny.

 

Tereny inwestycyjne pod usługi medyczno-uzdrowiskowe w Supraślu

Inwestycja drogowa realizowana przez gminę Supraśl połączona jest z pełnym uzbrojeniem terenów inwestycyjnych w niezbędne media. To pierwsze tego typu przedsięwzięcie na terenie gminy. Tereny do tej pory wykorzystywane pod przedsięwzięcia medyczne, uzdrowiskowe oraz turystyczne, położone w północnej części miasta, staną się w pełni dostępne i uzbrojone.

 

Lepsza komunikacja miejska w centrum Białegostoku

Budowa ul. Sitarskiej w Białymstoku to inwestycja będąca kluczowym elementem projektu „Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej” realizowanego przez tutejszy samorząd. Inwestycja objęła budowę ul. Sitarskiej, przebudowę al. 1000-lecia Państwa Polskiego, przebudowę ul. Jurowieckiej, zakup niskoemisyjnego taboru, system informacyjny dla przewozu osób niepełnosprawnych. Dzięki realizacji projektu rozbudowywany jest zrównoważony system transportowy w Białymstoku i poprawia się mobilność mieszkańców miasta. Wśród najważniejszych celów jest upłynnienie ruchu transportu miejskiego i skrócenie czasu podróży pomiędzy zachodnią i wschodnią częścią miasta.

 

Poprawa bezpieczeństwa i rozwój turystyki nad zalewami w Siemiatyczach

W ramach rozległej inwestycji polegającej na rozwoju infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji w obszarze zalewów w Siemiatyczach stopniowo realizowane są kolejne elementy spójnej infrastruktury. Całość prac zapoczątkowała przebudowa plaży miejskiej przy zalewie nr 2, a następnie budowa molo wraz z pływającym pomostem. Wartość obu inwestycji wyniosła łącznie 755 tys. zł. W 2016 r. powstała ścieżka pieszo-rowerowa
z oświetleniem, parking na 96 miejsc postojowych, na odcinku 0,5 km przebudowana została nawierzchnia asfaltowa z nową organizacją ruchu oraz znakowaniem.

###

 

Wschodni Kongres Gospodarczy [Eastern Economic Congress – EEC] w Białymstoku to poświęcony najważniejszym dla gospodarki Polski Wschodniej kwestiom dwudniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem około półtora tysiąca gości z Polski i z Europy.

 

Organizatorem Wschodniego Kongresu Gospodarczego jest Grupa PTWP SA, inicjator i organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, największej konferencji biznesowej
w Europie Centralnej, organizowanej od 2009 roku, uznanej za forum jednej z najbardziej reprezentatywnych dyskusji o przyszłości Europy.

 

Więcej informacji o Wschodnim Kongresie Gospodarczym www.wschodnikongres.eu/pl/

Więcej informacji o organizatorze – Grupa PTWP SA – www.ptwp.pl

 

Zapraszamy również:

Facebook: facebook.com/WschodniKongresGospodarczy /

Twitter: twitter.com/wschodnikongres

facebook