Dodana: 27 luty 2019 13:52

Zmodyfikowana: 27 luty 2019 13:52

Bal Charytatywny w Jedwabnem

Ponad sto osób wzięło udział w VII Balu Charytatywnym zorganizowanym przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Jedwabnem „Bliżej dziecka”. Na chwilę obecną zebrano ponad 8000 zł, a nie jest to jeszcze ostateczna kwota.

Ilustracja do artykułu Bal charytatywny w Jedwabnem (1).jpg

Sobotni bal  (23.02) swoją obecnością zaszczyciła m.in. poseł Bernadetta Krynicka. Zarząd województwa reprezentował natomiast wicemarszałek Marek Olbryś, który na rzecz Szkoły przekazał kilka upominków. W podziękowaniu za obecność i wsparcie władze placówki obdarowały wicemarszałka obrazem lokalnej ludowej malarki Janiny Rogowskiej.

Dochód z balu zostanie przeznaczony na realizację celów Stowarzyszenia, tzn.: wyrównywanie szans dzieci i młodzieży będącej w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, opiekę nad dziećmi i młodzieżą wybitnie zdolną, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, a także poprawę warunków lokalowych, pozyskiwanie sprzętu oraz pomocy dydaktycznych i działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Źródło: Organizator

facebook