Dodana: 10 styczeń 2004 15:09

Zmodyfikowana: 18 luty 2019 17:41

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego "Wrota Podlasia"

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1

Kancelaria ogólna urzędu: 85 66 54 549

redakcja@wrotapodlasia.pl

DANE TELEADRESOWE URZĘDU

>> DANE TELEADRESOWE URZĘDU

Telefon i fax ogólny do Urzędu            
Tel. 85 66 54 549            
Fax: 85 66 54 567            

Godziny pracy:            
poniedziałek: 08.00 - 16.00            
wtorek - piątek: 07.30 - 15.30

Przewodniczący Sejmiku: - tel. 85 66 54 400.
Wiceprzewodniczący Sejmiku: Marek Komorowski, Łukasz Siekierko, Cezary Cieślukowski - tel. 85 66 54 400.
sejmik@wrotapodlasia.pl

Marszałek: Artur Kosicki, tel. 85 66 54 100

Wicemarszałek: Stanisław Derehajło, tel. 85 66 54 110

Wicemarszałek: Marek Olbryś, tel. 85 66 54 107

Członek Zarządu: Wiesława Burnos, tel. 85 66 54 110

Członek Zarządu: Marek Malinowski, tel. 85 66 54 415

Sekretarz Województwa: Bogdan Minkiewicz, tel. 85 66 54 108

Skarbnik: Henryk Gryko, tel. 85 66 54 118

Izabela Smaczna-Jórczykowska (tel. 85 66 54 589)
rzecznik prasowy Marszałka Województwa Podlaskiego
 izabela.smaczna@wrotapodlasia.pl


Tomasz Szeweluk (tel. 85 66 54 612)
Dyrektor Gabinetu Marszałka
tomasz.szeweluk@wrotapodlasia.pl

 

Redakcja Wrót Podlasia

Urszula Arter (tel. 85 66 54 446)
urszula.arter@wrotapodlasia.pl

informacje z Zarządu Województwa, samorząd województwa, sesje sejmiku Województwa, instytucje administracji rządowej i samorządowej, oświata, fundusze unijne, gospodarka, promocja,

Anna Augustynowicz (tel. 85 66 54 492)
aktualności, region, zdjęcia, sport, edukacja, promocja, gospodarka, turystyka, zdjęcia.
anna.augustynowicz@wrotapodlasia.pl

Aneta Kursa (tel. 85 66 54 492)

aneta.kursa@wrotapodlasia.pl

aktualności, region, kultura, promocja województwa, historia, religia, konkursy

Agnieszka Lewicka-Łomaszewicz (tel. 85 66 54 445)
agnieszka.lewicka@wrotapodlasia.pl
aktualności, region, kultura, edukacja, religia, patronat medialny Wrót Podlasia  

Małgorzata Sawicka (tel. 85 66 54 446)

malgorzata.sawicka@wrotapodlasia.pl

aktualności, rolnictwo, środowisko, infrastruktura

Bogdan Bednarek (tel. 85 66 54 441)
bogdan.bednarek@wrotapodlasia.pl
video, iTV Wrota Podlasia

Marcin Nawrocki (tel. 85 66 54 441)
marcin.nawrocki@wrotapodlasia.pl

zdjęcia, video, ITV Wrota Podlasia

Filip Sokołowski (tel. 85 66 54 441)

filip.sokolowski@wrotapodlasia.pl

video, fb, iTV Wrota Podlasia

Redakcja Wrót Podlasia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w materiałach (treść informacji, komunikatów, załączniki, plakaty, grafiki i zdjęcia) nadsyłanych na adres serwisu.


Stroną POKL i RPOWP, których linki są na Wrotach Podlasia zarządzają i administrują:

  • Departament Rozowju Regionalnego

ul. Poleska 89

15-874 Białystok

 

 Infolinia: 0801 308 013

  • Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

u. Poleska 89
Białystok
tel. 85 6654 260

Infolinia: 0801 308 013

facebook