Dodana: 10 wrzesień 2017 13:31

Zmodyfikowana: 11 wrzesień 2017 13:37

Wernisaż wystawy „Pracownia zabawek ludowych” w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej

W niedzielę, 10 września odbył się w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej w chałupie z Dąbrowy-Moczydły wernisaż wystawy Marka Szyszko „Pracownia zabawek ludowych”. Autor jest ubiegłorocznym stypendystą Marszałka Województwa Podlaskiego.

Ilustracja do artykułu IMG_8353.JPG

Zabawki prezentowane na czasowej ekspozycji w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej są efektem pracy wykonanej w ramach stypendium projektu artystycznego „Pracownia zabawek ludowych”, które Autor otrzymał w 2016 roku.
Marek Szyszko, mieszkaniec Chwaszczewa w gm. Sidra, zrekonstruował tradycyjne zabawki ludowe, opierając się na dostępnej dokumentacji i kwerendach muzealnych.

***

Marek Szyszko - stypendysta projektu artystycznego ‘Pracownia zabawek ludowych’

       

Marek Szyszko urodził się w 1967 roku w Sokółce, jednak całe swoje dotychczasowe życie spędził w rodzinnym Chwaszczewie w gminie Sidra.

Życie na wsi wywarło duży wpływ na kształtowanie się jego zainteresowań. Od dzieciństwa, będąc synem cieśli, poznawał profesję ojca. Szybko kształtowały się jego zdolności manualne i równie szybko okazać się miało, że drewno także dla niego stanie się w przyszłości obiektem największego upodobania. Drewno i to, co można z niego wykonać.

Po ukończeniu szkoły średniej i odbyciu służby wojskowej postanowił zająć się stolarstwem. Początkowo, poszukując tradycyjnych form i motywów, wykonywał proste meble, ozdabiając je różnymi detalami. Wkrótce jednak za namową wujka – Piotra Szałkowskiego, artysty ludowego, laureata Nagrody im. Oskara Kolberga, swój wzrok zorientował na rzeźbę. Praca z dłutem stała się dla niego stylem życia. Wykonywane przez siebie postacie świętych, anioły sprzedawał, uzyskując niewielkie źródło zarobkowania. Zafascynowany dawnymi technikami obróbki drewna, zaczął również wyrabiać naczynia zasobowe, w tym głównie klepkowe. Wreszcie kilka lat temu, będąc ojcem, swoją uwagę skierował w stronę zabawek. Postanowił zorganizować pracownię w której mógłby, przy wsparciu etnografów, odtwarzać dawne modele, formy i kolorystykę. W 2013 roku rozpoczął współpracę z Białostockim Muzeum Wsi, obecnie Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, biorąc udział w organizowanych na terenie skansenu imprezach dla dzieci i młodzieży. Jednocześnie w 2016 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego złożył wniosek o przyznanie stypendium rocznego osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i opieką nad zabytkami. Wniosek zyskał akceptację dając możliwość przeprowadzenia kwerend, stworzenia pracowni i wykonania zabawek z zachowaniem ich tradycyjnych form i kolorów.

Zabawki prezentowane na czasowej ekspozycji w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej są efektem pracy wykonanej w ramach stypendium projektu artystycznego ‘Pracownia zabawek ludowych’.
Fot. H. Marcinkiewicz

facebook