Dodana: 5 wrzesień 2017 10:00

Zmodyfikowana: 5 wrzesień 2017 10:00

W Białostockim Teatrze Lalek zostanie zmodernizowana mała scena

Do końca 2017 roku mała scena w Białostockim Teatrze Lalek przejdzie metamorfozę. Inwestycja poprawi warunki prowadzenia działalności kulturalnej teatru. Wyeksploatowane wyposażenie zostanie zastąpione nowoczesnymi, profesjonalnymi rozwiązaniami. Koszt inwestycji to 688 tys. zł. Miasto wsparło modernizację dotacją w wysokości 400 tys. zł.

Ilustracja do artykułu 0x0 (1).jpg

– Po zmianach na małej scenie mieszkańcy Białegostoku będą mieć szerszy dostęp do oferty kulturalnej Białostockiego Teatru Lalek. Nowe wyposażenie podniesie atrakcyjność i zwiększy różnorodność działań podejmowanych przez tę instytucję. Przyczyni się do upowszechniania sztuki teatralnej wśród białostoczan – powiedział zastępca prezydenta Rafał Rudnicki.

W ramach inwestycji zostanie przygotowana dokumentacja techniczna modernizacji podłogi i widowni. Podłoga zostanie wymieniona, a ściany pomalowane. Wykonawca dostarczy i zamontuje nową widownię. Ponadto zostanie sporządzony projekt modernizacji kratownicy z osprzętem i systemu kulis. Mała scena BTL-u zyska nową kratownicę i system kulis mobilnych. Dzięki nowym rozwiązaniom obiekt zagwarantuje najwyższy poziom działania zgodny z normami europejskimi.

Rok temu odbyła się modernizacja dużej sceny Białostockiego Teatru Lalek. Kompleksowe wyposażenie w nowoczesne urządzenia i instalacje poprawiło stan techniczny i akustykę obiektu. Wpłynęło to na komfort widzów oglądających spektakle i uczestniczących w innych działaniach artystycznych teatru.

facebook