Dodana: 5 październik 2018 09:56

Zmodyfikowana: 5 październik 2018 09:56

Technologia teatru lalek: rusza uzupełniający nabór na jedyne tego typu studia w Polsce

Rejestracja w systemie IRK trwa krótko: od 4 do 10 października 2018. To wyjątkowe studia łączące sztukę z technologią, dające szansę i na zdobycie konkretnego zawodu, i na artystyczną kreację.

Ilustracja do artykułu btl.jpg

Do 10 października do północy trwa z rejestracja kandydatów i kandydatek na pierwsze w Polsce studia w zakresie „technologia teatru lalek”. To studia praktyczne, pierwszego stopnia, przygotowujące przyszłych konstruktorów lalek, kostiumologów, scenografów specjalizujących się w teatrze lalek. Po raz pierwszy w naszym kraju takie studia powstały przy szkole teatralnej, nie zaś ASP. 

Osoby zainteresowane zobowiązane są do przygotowania „teczki”, czyli wyboru prac chrakteryzujących ich umiejętności. Od przeglądu tych prac rozpocznie się egzamin (w dniach 12-13 października). W drugim etapie, konkursowym, weryfikowane będą predyspozycje do wykonywania zawodu technologa teatru lalek, czyli m.in. gotowość do tworzenia i rozbudowywania obrazów i narracji, umiejętność wyobrażania sobie obiektów w przestrzeni trójwymiarowej i w czasie, wrażliwość na słowo i muzykę, na kształty i kolory, umiejętność nawiązywania kontaktu, gotowość stawiania sobie i rozwiązywania problemów intelektualnych oraz artystycznych. Trzeci etap to egzamin teoretyczny, potwierdzający wiedzę o sztuce, teatrze oraz orientację w bieżącym życiu kulturalnym.

Więcej informacji o rekrutacji można znaleźć na stronie internetowej Wydziału Sztuki Lalkarskiej: http://bit.do/techteatrulalek

Kierunek TECHNOLOGIA TEATRU LALEK powstał w ramach projektu pn.: „Nowa jakość kształcenia w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Zintegrowane Programy Uczelni w ramach Ścieżki I, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Więcej informacji na ten temat: http://akademia.at.edu.pl/nowa-jakosc-ksztalcenia-w-akademii-teatralnej-im-aleksandra-zelwerowicza-w-warszawie/
Fot. Canva.com

facebook