Dodana: 3 styczeń 2017 09:34

Zmodyfikowana: 3 styczeń 2017 09:56

Stypendia artystyczne Marszałka w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami na rok 2017

Stypendia mają charakter indywidualny i są przyznawane przez Zarząd Województwa Podlaskiego w drodze uchwały na okres pół roku i roku.

Ilustracja do artykułu makosz.jpg

Na zdj. Makosz - Spektakl Stypendystki Marszałka Województwa Podlaskiego pokazany w maju 2015 roku na Dniach Sztuki Współczesnej

Lista osób, które otrzymały stypendia roczne w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami na rok 2017:  

 1. Andrzej Kwiatkowski na realizację przedsięwzięcia: Napisanie powieści "Modliszka"
 2. Marek Szyszko – na realizację przedsięwzięcia: Realizacja projektu artystycznego "Pracowania zabawek ludowych"
 3. Bożena Bednarek na realizację przedsięwzięcia: Realizacja filmu dokumentalnego pt.: "Na początku był dźwięk i śpiew. Dawne pieśni i Słopiewnie"
 4. Janina Osewska na realizację przedsięwzięcia: Napisanie tomu poetyckiego pod roboczym tytułem "Anioły Podlasia"
 5. Michał Sierba  – na realizację przedsięwzięcia: "Edycja źródłowa lustracji podlaskich dóbr królewskich z 1602 roku" 
 6. Marcin Tomkiel – na realizację przedsięwzięcia: Napisanie, zilustrowanie, opracowanie graficzne, przygotowanie do druku książki pod roboczym tytułem "Letnia kampania 1915 r. na terenie obecnego Podlasia."
 7. Bożena Elżbieta Grzybek - na realizację przedsięwzięcia: Projekt "25 prac na 25 lat”
 8. Marcin Lićwinko – na realizację przedsięwzięcia: Projekt artystyczny ”Zaśpiewać na nowo"

Lista osób, które otrzymały stypendia półroczne w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami na rok 2017: 

 1. Mirosława Łuksza na realizację przedsięwzięcia: Napisanie i przygotowanie do druku ilustrowanej antologii poetyckiej dla dzieci w wieku szkolnym, pomocnej w nauczaniu języka polskiego i geografii regionalnej pt.: ”Żubr na zebrze” 
 2. Izabela Szafrańska na realizację przedsięwzięcia : Projekt artystyczny "Żydowska ulica/Jewish Street"
 3. Paweł Sokołowski – na realizację przedsięwzięcia : Projekt artystyczny "Dopóki ziemia kręci się"
 4.  Dorota Baranowska - na realizację przedsięwzięcia: Projekt artystyczny pt.: ”Trening”
 5. Dominika Weronika Czarnecka - na realizację przedsięwzięcia: Przygotowanie kolekcji mody na Galę Amber Look 2017
 6. Łukasz Radziszewski - na realizację przedsięwzięcia: Projekt artystyczny "Zakwas"
 7. Leonarda Szubzda- na realizację przedsięwzięcia: Przygotowanie materiału do napisania powiadań będących kontynuacją napisanego już cyklu wierszy    
  pt.: ”Dziewczyny”.

Serdecznie zapraszamy na podpisywanie umów w dniach 10 i 12 stycznia 2017 w godz. 9.00 – 15.00  pok. 308 III p. Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWP. 

 

facebook