Dodana: 4 styczeń 2018 14:44

Zmodyfikowana: 4 styczeń 2018 14:48

STEBŁO kolędy na święta

STEBŁO kolędy na święta – to druga płyta, jaką wydał zespół tym razem prezentując 16 przepięknych kolędy z terenu naszego województwa. Usłyszymy na niej kolędy w języku polskim a także białoruskim, ukraińskim i rosyjskim.

Ilustracja do artykułu Stebło1.jpg

O zespole:
Do niedawna Zespół STEBŁO tworzyła trójka absolwentów Zespołu Szkół Niepublicznych Św. Św. Cyryla i Metodego w Białymstoku: Dominika Błahuszewska, Patryk Misiejuk, Jakub Szeremeta. W tym roku dołączyły do nich młodsze siostry Maryna Misiejuk i Anastazja Szeremeta - uczennice Niepublicznej Szkoły Św. Św. Cyryla i Metodego w Białymstoku. 

Członkowie zespołu aktywnie uczestniczą w spotkaniach zespołu, zarówno w poszukiwaniach repertuaru, jak też próbach i występach. Każdy z członków jest ważnym ogniwem, a jego wkład wokalny i zaangażowanie nieocenione w uzyskiwanych wspólnie sukcesach. Młodzież stale rozwija się wokalnie i prezentuje swoją pracę, odnotowując liczne sukcesy w krajowych, regionalnych, wojewódzkich i gminnych konkursach piosenki. W spotkaniu ze śpiewem dużą rolę odegrał udział młodzieży w Chórze Dziecięcym Opery i Filharmonii Podlaskiej. Patryk, Jakub i Dominika aktualnie są członkami Chóru Miasta Białystok.
W muzycznych upodobaniach i poszukiwaniach zespołu STEBŁO uwidacznia się jego niszowy charakter, zauważalny jest powrót do autentycznego folkloru poprzez nowe opracowania pieśni mniejszości narodowych zamieszkujących Podlasie. W repertuarze zespołu znajdują się pieśni polskie, białoruskie, rosyjskie i ukraińskie. Inspirację grupa czerpie z ulubionych piosenek pradziadków, dziadków, starych kolekcji kaset audio, a nawet archiwalnych zapisów zeszytowych. Zespół aktywnie uczestniczy w promocji tradycji śpiewania ukazując piękno wielokulturowości miasta Białystok i województwa podlaskiego. 

Pod koniec roku 2015 ukazała się płyta Zespołu STEBŁO z utworami paraliturgicznymi zatytułowana Pokajanije - Pokuta, która spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem nie tylko prawosławnych mieszkańców miasta i regionu. Dorobek zespołu prezentowany był na antenie TVP Białystok w programie Made in Podlasie oraz kilku wydaniach programu prawosławnego U Źródeł Wiary. 
Tytuł laureata na wysokiej rangi kulturalnym wydarzeniu - Patriarszym Międzynarodowym Festiwalu – „Bożonarodzeniowe Pieśni Narodów Świata” to, jak dotąd, największe osiągnięcie zespołu. 

Od początku kierownikiem artystycznym zespołu jest Anna Misiejuk.

facebook