Dodana: 23 październik 2018 10:50

Zmodyfikowana: 23 październik 2018 10:50

Rzeźby na Pałacu Branickich po renowacji

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, dbając o dziedzictwo kulturowe swojej siedziby - Pałacu Banickich, zakończył prace konserwatorskie dwóch par rzeźb wieńczących elewację ogrodową budynku. Renowacją objęte były rzeźby przedstawiające Alegorię Męstwa oraz postaci alegoryczne - Panacea i Higiea.

Ilustracja do artykułu rz.jpg

Obie rzeźby zostały wykonane przez zespół pod kierunkiem Stanisława Kiliszka w ramach rekonstrukcji pałacu po zniszczeniach II wojny światowej.  Pierwowzorem były prawdopodobnie barokowe, drewniane rzeźby projektu J. Zygmunta Deybla z pierwszej połowy XVIII w.

W wyniku przeprowadzonego przetargu renowację wykonała firma „KATANGA” Grzegorz Kwapisiewicz z Suchedniowa. Całkowity koszt prac wyniósł 119 310,00 zł. Na podstawie uchwały Rady Miasta Białystok Uniwersytet Medyczny w Białymstoku uzyskał dotację celową z budżetu Miasta Białegostoku na prace konserwatorskie przy kamiennych rzeźbach w łącznej wysokości: 89 000,00 zł. Różnicę kwot w wysokości 30 310 zł Uczelnia  sfinansowała ze środków własnych.

Odnowione obecnie rzeźby są wolnostojące, wykonane z piaskowca o powierzchni chropowatej, wysokość każdej z rzeźb to około 290 cm.

Alegoria Męstwa przedstawia dwie stojące postaci, ustawione na prostokątnej podstawie. Z lewej strony ukazana jest postać kobieca trzymająca w jednej dłoni fragment drzewca, drugą dłonią opiera się o tarczę. Ubrana jest w pofałdowaną szatę, przewiązaną w pasie, opadającą na prawe ramię. Z prawej strony znajduje się postać legionisty w rzymskiej zbroi i sfałdowanym płaszczu. Głowę osłania hełm z pióropuszem.

 Panacea i Higiea jest to rzeźba przedstawiająca dwie postaci kobiece. Postać z lewej strony trzyma w jednej dłoni kielich opleciony wężem – atrybut mitologicznej bogini Higiei, druga dłoń jest spleciona z dłonią sąsiedniej postaci. Postać z prawej strony trzyma w dłoni otwartą księgę, górna część ciała jest naga.

W ramach prac konserwatorskich rzeźby zostały oczyszczone, zdezynfekowane, uzupełniono powstałe ubytki, a powierzchnię rzeźb scalono kolorystycznie.

Materiał od Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

facebook