Dodana: 7 grudzień 2017 11:02

Zmodyfikowana: 7 grudzień 2017 11:03

Promocja Pism Rozproszonych Zygmunta Glogera w Książnicy Podlaskiej

6 grudnia w audytorium Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku odbyła się promocja Pism Rozproszonych Zygmunta Glogera. Wydawnictwo powstało jako owoc - realizowanego w latach 2013-2017 przez Książnicę Podlaską oraz Wydział Filologiczny UwB - projektu Naukowa edycja krytyczna "Pism rozproszonych" Glogera w trzech tomach, finansowanego w ramach konkursu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Kierownikiem projektu oraz redaktorem tomów (wraz z Janem Leończukiem) był prof. Jarosław Ławski z Uniwersytetu w Białymstoku, który wspólnie z dr-em Łukaszem Zabielskim z Książnicy Podlaskiej poprowadził spotkanie.

Ilustracja do artykułu DSC_0278.JPG

Całokształt zadań związanych z edycją i merytorycznym opracowaniem tekstów wykonali pracownicy Działu Naukowego Książnicy. Naukowy komentarz oraz wstępy napisali badacze z wielu ośrodków akademickich, m.in. Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu w Białymstoku, Politechniki Białostockiej, Książnicy Podlaskiej. Trzytomowe Pisma rozproszone Zygmunta Glogera zawierają ponad 1000 artykułów tego wszechstronnie uzdolnionego pisarza, publicysty, historyka, archeologa, etnografa z Jeżewa. Teksty powstawały regularnie na przestrzeni jego całego życia (1845-1910). Były publikowane w ponad sześćdziesięciu najważniejszych polskich czasopismach społecznych i kulturalnych XIX wieku. Edycja zawiera wszystkie rozproszone dotąd pisma, prezentując je w naukowym, nowoczesnym opracowaniu. Całe przedsięwzięcie edytorskie służy przywróceniu nauce i obiegowi czytelniczemu efektów wieloletniej pracy Glogera, badacza o niezwykle różnorodnych zainteresowaniach, a ponadto uważnego obserwatora i komentatora życia codziennego drugiej połowy XIX wieku i pierwszej dekady wieku XX. Gloger, ze względu na rozpiętość zainteresowań i typową dla dziewiętnastowiecznych badaczy omnikompetencję, daje w swoich tekstach złożony, mozaikowy obraz całej epoki charakteryzowanej mianem "dziewiętnastowieczności". Rozproszone w ówczesnych periodykach, zapomniane i zlekceważone, drobne artykuły Glogera stanowią dziś równie cenne źródło wiedzy, co jego teksty wydane w formie wydawnictw zwartych, wciąż czytane, cenione i wznawiane.

Na spotkaniu pojawili się również członkowie rodziny tego wybitnego publicysty, pisarza i etnografa:

Magdalena Zawidzka - prawnuczka;
Marcin Kozubowski - praprawnuk;
Tomasz Kwiatkowski - praprawnuk;
Liliana Gloger - praprawnuczka,

a także

Anna Janczewska oraz Ewa Delpos (z domu Kozubowska).

Źródło: Książnica Podlaska

facebook