Dodana: 19 maj 2018 14:31

Zmodyfikowana: 19 maj 2018 14:31

Prolog. IV Dni Kultury i Piśmiennictwa Słowiańskiego. 19-24.05.2018

W sobotę, 19 maja rozpocznie się święto kultury tradycyjnej i dziedzictwa – Prolog. IV Dni Kultury i Piśmiennictwa Słowiańskiego. W programie zaplanowano uroczystości liturgiczne, konferencje naukowe, spotkania z książką i koncerty. - To wielowymiarowe wydarzenie ukazuje zarówno materialne, jak i niematerialne dziedzictwo kultury Podlasia i Polesia, gdzie płaszczyzną łączącą oba regiony – czy to w rozumieniu współczesnym czy historycznym – staje się prawosławie – podkreślają organizatorzy.

Ilustracja do artykułu ikona.jpg

Upamiętnienie Wielkiego Walnego Sejmu Bielskiego i konferencje naukowe

W trakcie tegorocznych Dni Kultury i Piśmiennictwa Słowiańskiego w Parku Królowej Heleny w Bielsku Podlaskim odsłonięta zostanie rzeźba pomnikowa upamiętniająca „Wielki Walny Sejm Bielski AD 1564”.Podarowana z inicjatywy prezesa Stowarzyszenia Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach Doroteusza Fionika rzeźba będzie na stałe przypominała o ważnym, a nawet jednym z donioślejszych w historii Podlasia wydarzeniu, podczas którego elita rządząca i administracyjna decydowała o reformach w Wielkim Księstwie Litewskim, a także poruszała zagadnienia dotyczące unii z Koroną Królestwa Polskiego.

Istotnym elementem wydarzenia będą konferencje naukowe i panele dyskusyjne z udziałem zaproszonych przez organizatorów historyków i gości. Uczestnicy wysłuchają uczonych zarówno z Białorusi, jak i Polski, którzy przedłożą o obrazie społecznym, religijnym czy kulturowym regionów w czasach I Rzeczypospolitej, Wielkiej Wojny czy II Rzeczypospolitej.

Program

19 maja (sobota) 2018 roku.

Hryniewicze Duże i Kotły

Prolog w Małej Ojczyźnie profesora Ignacego Daniłowicza (1788-1843) w 230. rocznicę jego urodzin.

14:00 – Korowód spod Cerkwi św. Eliasza w Hryniewiczach Dużych do wsi Kotły.

16:00 – Otwarcie wystawy: „Wieś Kotły na Gościńcu Litewskim”.

- Koncerty zespołów: Wasiloczki (Bielsk Podlaski), Żemerwa (Studziwody), Źdźbło (Gdańsk) i   Hamanina (Brześć).

20 Maja (niedziela) 2018 roku.

Bielsk Podlaski

Cerkiew Pokrowska – Opieki Matki Bożej

9:00 – Liturgia święta. Po nabożeństwie koncert muzyki paraliturgicznej w wykonaniu Chóru im. Aleksandra Raszczyńskiego (Mińsk) oraz grupy „Źdźbło” (Gdańsk).

12:00-18:00 – Kiermasz książek, spotkania z autorami, jarmark rękodzieła, pokaz etno-mody oraz koncerty zespołów. Wystąpią: Taukaczyki (Kobryń), Żemerwa (Studziwody), Kaprys (Bielsk Podlaski), Małanka (Bielsk Podlaski), Źdźbło (Gdańsk), Chór im. Aleksandra Raszczyńskiego (Mińsk), Hamanina (Mińsk), U Nieskładowaje (Mińsk).

21 maja (poniedziałek) 2018 roku.

Park Królowej Heleny

10:00 - Odsłonięcie rzeźby pomnikowej „Wielki Walny Sejm Bielski AD 1564”.

Bielski Dom Kultury

10:30 – Uroczystość poświęcona Bielskiemu Sejmowi Wielkiemu: panel dyskusyjny z udziałem historyków, koncert Chóru im. Aleksandra Raszczyńskiego i zespołu U Nieskładowaje.

Miejska Biblioteka Publiczna

13:00 – Konferencja naukowa „Cerkiew Prawosławna na Podlasiu, Polesiu i Grodzieńszczyźnie”: „Piatienka – mało znane sanktuarium prawosławne” (Antoni Mironowicz, Białystok), „Działalność edukacyjna Bractwa Cerkiewnego w Brześciu w XVII w.” (Marcin Mironowicz, Białystok),  „Parafia Prawosławna w Nakryszkach rejonu Dziatłowskiego – o początkach jej historii” (o. Gieorgij Roj, Grodno), „Cerkiew w Czerniatkowie k. Berezy jako dominanta w kształtowaniu się lokalnej społczności” (Anatol Hładyszczuk, Brześć), „Parafia św. Michała Archanioła w Rublu na Polesiu Stoilińskim. Koniec XVIII – początek XXI w.”(Aleksander Wabiszczewicz, Brześć), „Władcy Grodzieńscy w II Rzeczypospolitej” (Urszula Pawluczuk, Brześć), „Duchowieństwo prawosławne Białorusi Zachodniej w latach 1921-1939” (Nadzieja Samosiuk, Brześć), „Przesłanki dialogu prawosławia z islamem i muzułmanów z chrześcijanami prawosławnymi” (Grzegorz Jacek Pelica, Łęczna), „Monumentalne cerkwie drewniane – mało znany typ budownictwa sakralnego w zachodnim polesiu”. Prezentacja najnowszej książki. (Walery Moroz, Brześć).

16:00 – „Zamok Bierestiejski” – spotkanie autorskie z Anatolem Hładyszczukiem, autorem nowych książek o historii Brześcia w X-XVI w. „Tożsamość, Tradycja, Misja Prawosławia i Konwersja – problemy historii współczesności” – spotkanie autorskie z Grzegorzem Jackiem Pelicą.

22 maja (wtorek) 2018 roku.

Kaplica Prawosławna pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy

10:00 – Liturgia święta w Cerkwi Michajłowskiej i procesja ulicami miasta.

Miejska Biblioteka Publiczna

14:00 – Konferencja naukowa. „Nowe źródła dziejów cerkwi w Bielsku Podlaskim w XVII i XVIII wiekach” (Źródła z Narodowego Historycznego Archiwum Białorusi w Grodnie. Hienadź Siemienczuk, Grodno-Warszawa), „Dokument Pergaminowy Zygmunta Augusta dla Wasyla Sieheniewicza z 1555 r., ze zbirów Biblioteki Jagiellońskiej” (Tomasz Jaszczołt, Warszawa), „Dzwony – duszą narodu. Prezentacja najnowszej książki o historii i tradycji cerkiewnych dzwonów na Białorusi” (Alena Szaćko, Mińsk), „Manaster w Ławryszewe – o początkach jego kształtowania” (Andrej Miacielski, Mińsk), „Fundacja cerkwi w Podorosku p. Wołkowyskiego” (Hienadź Siemianczuk, Grodno-Warszawa), „Cerkiew prawosławna i bieżeństwo okresu I wojny światowej: co było i czego nie było?” (Wital Karnieluk, Grodno), „Duchowieństwo parafialne w historycznej strukturze powojennej Białorusi” (Swietłana Siłowa), „Duchowni z Podlasia w służbie cerkwi prawosławnej na grodzieńszczyźnie” (Aleksander Horny, Grodno).

17:00 – „Petergof i moje podlaskie korzenie” – spotkanie autorskie z Iryną Paszczyńską, pracownikiem naukowym Muzeum w Petergofie, kustoszem muzeum w Carycynie k. Sankt-Petersburga.

23 maja (środa) 2018 roku.

Cerkiew Pokrowska – Opieki Matki Bożej

17:00 – Całonocne czuwanie śpiewane melodiami bizantyjskimi przez Chór Mniszek Monasteru w Turkowicach.

24 maja (czwartek) 2018 roku.

Cerkiew Pokrowska – Opieki Matki Bożej

10:00 – Liturgia święta śpiewana melodiami bizantyjskimi przez Chór Mniszek Monasteru w Turkowicach.

 

facebook