Dodana: 26 sierpień 2018 19:59

Zmodyfikowana: 26 sierpień 2018 20:32

Poznaliśmy laureatów konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy

Wieniec dożynkowy to, obok chleba najważniejszy symbol dożynek. Tradycyjnie podczas obchodów Święta Plonów odbywa się wybór najpiękniejszych wieńców i nagrodzenie autorów. W dożynkowym konkursie w Wigrach najwyższe noty otrzymały wieńce w z Koła Gospodyń Wiejskich w Studziankach i ze wsi Krzemianka (gm. Jeleniewo), a także wieniec z Koła Gospodyń Wiejskich w Zawykach (gm. Suraż). Nagrody wręczali marszałek Jerzy Leszczyński, członek zarządu Bogdan Dyjuk, starosta suwalski Szczepan Ołdakowski i wójt gminy Suwałki Tadeusz Chołko.

Ilustracja do artykułu Wieńce Dożynkowe  (14).JPG

Komisja konkursowa pod przewodnictwem Walentyny Adamskiej oceniała wieńce dożynkowe w dwóch kategoriach: wieniec tradycyjny i współczesny.
W pierwszej kategorii liczy się m.in. zgodność z tradycją, użycie naturalnych zbóż, owoców, wstążek, a także architektura wieńca. W wieńcu współczesnym pod uwagę bierze się walory plastyczne kompozycji , elementy o symbolice agrarnej, patriotycznej i społecznej.

Pierwsze miejsce w kategorii Wieniec Tradycyjny i nagrodę Marszałka Województwa otrzymały Koła Gospodyń Wiejskich ze  Studzianek  i z sołectwa Krzemianka  w Gminie  Jeleniewo.
Nagrodę za najpiękniejszy wieniec współczesny otrzymały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Zawykach (gm. Suraż).  


W kategorii wieńców tradycyjnych  drugą nagrodę zdobył wieniec  parafii w Wigrach, natomiast trzecią  otrzymał wieniec z gminy Suwałki. 
Spośród  wieńców współczesnych drugie miejsce przyznano wieńcom wykonanym przez działającemu przy KGW w Dąbrówkach (gm. Wasilków) Zespołowi Dąbrówki i  KGW ze Starego Berezowa (gm. Hajnówka).
Trzecie miejsce otrzymały równolegle wieńce wykonane przez działający przy KGW w Folwarkach Małych Zespół Folwarczanki  i Zespół Surażanki z Suraża.

ak

 

fot.Anna Augustynowicz
video: Wojcech Oksztol

facebook