Dodana: 24 październik 2018 09:10

Zmodyfikowana: 24 październik 2018 09:10

Spotkanie z Leszkiem Szarugą w Krasnogrudzie

Pogranicze zaprasza 27 października o godz. 18 na spotkanie z cyklu "Wolność / Solidarność - 1918/1968". Rozmowę z Leszkiem Szarugą w kontekście literatury, jego esejów i poezji poprowadzi Krzysztof Czyżewski.

Ilustracja do artykułu lsz.jpg

W wieczorze weźmie udział wydawca Anna Matysiak z Oficyny Convivo.

Miejsce: Kawiarnia literacka „Piosenka o Porcelanie”, Międzynarodowe Centrum Dialogu w Krasnogrudzie.

LESZEK SZARUGA (właśc. Aleksander Wirpsza)
Urodził się w 1946 roku, poeta, tłumacz niemieckiej i rosyjskiej poezji, wykładowca uniwersytecki, historyk literatury, krytyk literacki. Współtwórca Nowej Fali. Autor powieści, esejów i aforyzmów, laureat Nagrody Kościelskich oraz Nagrody Literackiej „Kultury”. Debiutował 31 grudnia 1967 roku na łamach „Życia Literackiego”. Opublikował tomy poezji, m.in.: Wiersze (1980), Nie ma poezji (1981), Pudło (1981), Mgły (1987), Klucz od przepaści (1994), Mówienia (2004), Fluktuacja kwantowa (2015), Trochę inne historie (CONVIVO 2016), Zaczyna się (CONVIVO 31 grudnia 2017/2018); powieści, m.in.: Zdjęcie (2008), …zmowa kontrolowana (2014); książki eseistyczne, m.in.: Przestrzenie słowa (2001), Powinności literatury i inne szkice krytyczne (2008), Wyjście z utopii (2016), Znaki przesilenia (CONVIVO 2017) .

KSIĄŻKI LESZKA SZARUGI W WYDAWNICTWIE CONVIVO:

Leszek Szaruga "Znaki przesilenia"

Książka Leszka Szarugi to esej diagnozujący sytuację polskiej kultury kilku ostatnich lat. Autor przygląda się przemianom społecznym w kraju, uwzględniając tło europejskie. Widzi w nich znamiona kryzysu, ale traktuje go nie tylko jako zagrożenie, ale również w etymologicznym znaczeniu tego słowa, jako stan przesilenia.

Ważnym obszarem refleksji Leszka Szarugi jest współczesna polska poezja – jako znak czasów oraz jako narzędzie badania rzeczywistości i sytuowania się wobec niej.

Leszek Szaruga "Zaczyna się"

To tom poezji wydany z okazji pięćdziesięciolecia pracy twórczej autora, dokładnie w pięćdziesiątą rocznicę jego debiutu poetyckiego na łamach „Życia Literackiego” (31 grudnia 1967). Książka jest poetyckim rozważaniem na temat natury zła i szans, jakie wynikają ze zmagania z nim; odnosi się do sytuacji kryzysu cywilizacyjnego w XX wieku,  a także w XXI, kiedy na nowo narastają nacjonalizmy i lęk przez Innym. Całość ma charakter sylwiczny – autor cytuje dzieła poetów, filozofów, a nawet astrofizyka, zaś niektóre wiersze są poetyckimi komentarzami do tych tekstów. Poeta prowokuje do pytania, czy to, co się zaczyna, może jednak, dzięki wysiłkowi i refleksji, „obrócić się na dobre”.

Wszak każdego dnia zaczyna się wszystko, jak twierdzi Leszek Szaruga. Autorem opracowania graficznego książki jest Jan Bokiewicz.

Leszek Szaruga "Trochę inne historie"

To zbiór miniaturowych próz wybitnego poety, prozaika tłumacza i krytyka literackiego.

Tak pisze o książce Janusz Drzewucki w recenzji w „Twórczości” (nr 5/2017): Do niewątpliwych atutów Leszka Szarugi jako autora tych tyleż precyzyjnych, co błyskotliwych miniatur należą inteligencja, wyobraźnia oraz humor, bywa, że humor niewinny i beztroski, bywa, że czarny, a nawet wisielczy. Poeta chętnie posługuje się groteską, nonsensem, absurdem, lecz kiedy trzeba […] wypowiada się konkretnie i dosadnie, a czasem więcej niż dosadnie; inaczej mówiąc, co kilka stron wali czytelnika obuchem w głowę.

Książkę zilustrowała Judyta Sosna. Książka otrzymała w 2016 roku nagrodę Warszawskiej Premiery Literackiej.

O WYDAWNICTWIE CONVIVO:

CONVIVO to wydawnictwo autorskie. Działa od 2015 roku, wydawanie książek rozpoczęło od tomu próz poetyckich Magdaleny Szozdy Wpływ jeziora Błękitnego, który stał się zaczątkiem serii poetyckiej Tangere, liczącej aktualnie kilkanaście pozycji, między innymi autorstwa Leszka Szarugi, Jerzego Kronholda, Kazimierza Brakonieckiego, Igora Jarka i Eweliny Krupskiej.

W 2017 roku rozpoczęła się publikacja kolejnej serii wydawniczej: Jeden esej, obejmującej książki stanowiące zwartą eseistyczną opowieść, nawiązujące do najlepszej historycznej tradycji eseju. To między innymi Miejsca styku Grzegorza Wróblewskiego i Notes kurlandzki Kazimierza Brakonieckiego.

2018 rok to dwie kolejne serie: wybory poezji 111 wierszy – seria zainaugurowana książką Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego oraz In Praesenti, seria kulturoznawcza, z książkami dotyczącymi szeroko pojętej antropologii i teorii widowisk.

W CONVIVO jest miejsce również na książki niemieszczące się w żadnej serii, a także na przekłady.

Rok 2018 przyniósł pierwsze nominacje do ogólnopolskich nagród literackich: Nagrody Literackiej Nike (Stance Jerzego Kronholda), Nagrody Literackiej Gdynia (Stance) oraz Nagrody Poetyckiej im. K.I. Gałczyńskiego „Orfeusz” (Stance oraz Obrazy polskie Kazimierza Brakonieckiego).

Ośrodek Pogranicze w Sejnach zaprasza

 

facebook