Dodana: 25 listopad 2018 10:33

Zmodyfikowana: 26 listopad 2018 13:44

Jubileusz 25-lecia Czeremszyny w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Odznaka Honorowa Województwa Podlaskiego

W tym roku zespół Czeremszyna obchodzi 25-lecie działalności artystycznej i z tej okazji w niedzielę, 25 listopada odbył się koncert jubileuszowy w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Na scenie, oprócz Czeremszyny, wystąpili goście: Horyna, Staszek Jaskułka, „Todar” Zmicier Wajciuszkiewicz i Wojciech Wysocki. Podczas koncertu Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Maciej Żywno wręczył załozycielce zespołu Barbarze Kuzub-Samosiuk Odznakę Honorową Województwa Podlaskiego, przyznaną przez zarząd województwa za kultywowanie kultury muzycznej Podlasia.

Ilustracja do artykułu czeremszyna3.jpg

Podczas koncertu przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Dorota Ząbkowska wręczyła Brązowe Medale Zasłużony Kulturze Gloria Artis Barbarze Kuzub-Samosiuk i Mirosławowi Samosiukowi. Medale nadawane są osobom szczególnie wyróżniającym się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Uhonorowani tymi odznaczeniami wraz z zespołem Czeremszyna od lat wykonują pieśni z naszego regionu, oparte na tradycji, wielokulturowości i wielowyznaniowości. Edukują tym samym słuchaczy i kultywują głęboko zakorzenioną w sercach mieszkańców Podlasia tradycję oraz chronią jego niezwykłe dziedzictwo kulturowe, zwłaszcza tradycyjną kulturę śpiewaczą Podlasia, a nade wszystko małej Ojczyzny jaką jest Czeremcha. Prowadzą też wspólnie liczne warsztaty. Zagrali wiele koncertów charytatywnych. Są to artyści kompletni, charyzmatyczni, multiinstrumentaliści.

Ponadto zespół Czeremszyna otrzymał odznakę "Zasłużony dla Kultury Polskiej", którą również nadaje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego osobom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Dorota Ząbkowska odczytała też List Gratulacyjny Podsekretarz Stanu MKiDN Wandy Zwinogrodzkiej.

Koncert Jubileuszowy zgromadził ogromną publiczność, wzbudził wiele emocji i pozytywnych wrażeń. Pięknie zaaranżowany, jedyny w swoim rodzaju, wspaniale podsumował 25-lecie pracy artystycznej zespołu Czeremszyna.

***

Czeremszyna to jeden z ciekawszych zespołów inspirujących się folklorem słowiańskim, głównie podlaskim. Powstał w listopadzie 1993 roku z inicjatywy Barbary Kuzub-Samosiuk w Czeremsze, niewielkiej miejscowości na Podlasiu. Skład grupy niejednokrotnie ulegał zmianie, choć jego trzon (Barbara Kuzub-Samosiuk, Mirosław Samosiuk) pozostaje niezmieniony. Muzycy pełnymi garściami czerpią z bogactwa kulturowego regionu, gdzie współżyje ze sobą wiele kultur (m.in. polska, białoruska, ukraińska), co znajduje odzwierciedlenie w repertuarze kapeli. Od początku istnienia są to przede wszystkim pieśni ludowe w gwarze z Podlasia, ale nie tylko.

Płyta „Hulaj póki czas” została wybrana przez internautów folkowym fonogramem roku – "Wirtualne Gęśle" 2003, a płyta z 2008 roku „Uśmiechnij się” zajęła drugie miejsce w głosowaniu Wirtualne Gęśle 2008 oraz pierwsze miejsce w kategorii najlepsza okładka. Środowisko skupione wokół kapeli od 1996 roku organizuje Festiwal "Z wiejskiego podwórza". W 2004 r. zespół zrealizował wspólny projekt muzyczny ze znanym muzykiem białoruskim „Todarem” Zmicierem Wajciuszkiewiczem. Zrealizowany projekt poświęcony został Puszczy Białowieskiej, a jego premiera miała miejsce w Białowieży. W 2009 roku artyści nagrali wspólną płytę, która została wydana w 2010 r. Płyta nosi tytuł "co na sercu ...".

Czeremszyna koncertowała w wielu miastach Polski oraz poza jej granicami: we Włoszech, Niemczech, Francji, w Szwecji, Belgii, Holandii, Rosji, na Łotwie, Litwie i Węgrzech oraz w Nepalu. Była też gościem wielu programów telewizyjnych: m.in. Swojskie klimaty, Hulaj dusza, U siebie, Tydzień, Nuty dla zakochanych, MTB, Kawa czy herbata, Animals.

Czeremszyna ma na swoim koncie sześć wydawnictw fonograficznych:

1996 – MC „Czom ty ne pryszow”

1998 – MC i CD „Źródło”

2000 – MC i CD „...”

2003 – MC i CD „Hulaj póki czas”

2008 – CD „Uśmiechnij się”

2010 – CD Czeremszyna/Todar „co na sercu …”

(mp, ak) 

Fot. M. Heller 

facebook