Dodana: 31 lipiec 2018 14:43

Zmodyfikowana: 31 lipiec 2018 14:43

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków do nowego programu dotacyjnego: KULTURA – INTERWENCJE 2018. ETNOPOLSKA.

Założeniem programu jest docenienie i upowszechnienie wiedzy na temat tradycyjnych wartości obecnych w kulturze materialnej i niematerialnej społeczności oddalonych od dużych ośrodków życia kulturalnego. Podejmowane działania mogą bezpośrednio nawiązywać do tradycji kulturowych, inspirować się nią, jak również ukazywać je we współczesnych kontekstach. Na wsparcie może liczyć działalność amatorskich zespołów folklorystycznych i teatralnych, grup rekonstrukcyjnych, organizacji zrzeszających członków społeczności lokalnych (np. Kół Gospodyń Wiejskich i Ochotniczych Straży Pożarnych). Program zakłada preferencje dla działań realizowanych w miejscowościach poniżej 50 tys. mieszkańców.

Ilustracja do artykułu etno_polska_kultura_interwencje_2018_auto_1600x800.jpg

Uprawnione do składania wniosków w programie są organizacje pozarządowe oraz samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych). 

Zadania w ramach programu mogą być realizowane od 30 września do 20 listopada 2018 roku.

Nabór wniosków trwa do 20 sierpnia 2018 roku. .

Szczegóły i regulamin programu dostępne są na stronie NCK (https://nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/kultura-interwencje/aktualnosci/etnopolska-blisko-7-mln-zlotych-na-wsparcie-dzialan-lokalnych)

 

facebook