Dodana: 4 październik 2018 10:13

Zmodyfikowana: 4 październik 2018 10:13

Uroczyste otwarcie projektu: Restauracja obiektów zespołu pałacowo-parkowego wraz z konserwacją muzealiów Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

Projekt realizowano w latach 2016 - 2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII - Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej. Działanie 8.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego

Ilustracja do artykułu pałac.jpg
5 października 2018 r. o godz. 12.00 w siedzibie Muzeum przy ul. Pałacowej 5 (18-230 Ciechanowiec)
 
 
facebook