Dodana: 3 październik 2018 14:15

Zmodyfikowana: 3 październik 2018 14:15

Już w niedzielę podsumowanie i ogłoszenie wyników Konkursu na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim w 2018 r.

Od 2005 roku między na terenie Województwa Podlaskiego odbywa się Konkurs na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim. Organizatorami jedynego takiego konkursu w Polsce są Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu i Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Patronat nad konkursem sprawuje Generalny Konserwator Zabytków i portal Wrota Podlasia. W ostatnim roku, konkurs został wyróżniony przez Narodowy Instytut Dziedzictwa za działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego.

Ilustracja do artykułu 2018_09_20_Zabytek Budownictwa_Zaproszenie copy 2.jpg

Uroczystość odbędzie się 7 października 2018 r. w siedzibie głównej Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu przy ul. Pałacowej 5.

Każdego roku grupa pasjonatów architektury drewnianej i etnografów odbywa podróż po zakątkach Województwa Podlaskiego, w celu dokumentowania i oceny wiekowych, drewnianych budynków, stanowiących zapominany już obraz dziedzictwa architektonicznego i kulturowego naszego regionu. 

W skład jury wchodzą specjaliści w dziedzinie architektury drewnianej, konserwacji zabytków oraz etnografii z Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu, Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej, Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWP, Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej, Narodowego Instytutu Dziedzictwa Oddziału Terenowego w Białymstoku oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku, w tym Delegatur w Łomży i Suwałkach.  

Sukces konkursu, jak podkreślają organizatorzy, to przede wszystkim zasługa mieszkańców Województwa Podlaskiego, którzy wspierani przez władze jednostek samorządu terytorialnego, od trzynastu lat zgłaszają do konkursu swoje piękne wiejskie budynki. 

Z każdym rokiem zwiększa się świadomość mieszkańców i przybywa gmin, w których władze wiedzą, że udział w konkursie jest cennym działaniem kulturowym, ale również sposobem promocji obszaru wiejskiego.

 - Mieszkańcy darząc nas coraz większym zaufaniem, zdają sobie sprawę z tego, że w konkursie wystarczy jedynie otworzyć drzwi, pozwolić na rozmowę i wykonanie kilku zdjęć, by uczestniczyć w walce o cenne nagrody.- podkreślają organizatorzy

- Dziękujemy wszystkim osobom, które uchylają nam swoją prywatną przestrzeń, jaką jest własny dom i podwórko, abyśmy mogli zachować obraz tej spuścizny dla przyszłych pokoleń. Zapraszamy państwa do udziału w konkursie i do ochrony dziedzictwa architektonicznego i kulturowego Podlasia.- dodają.

źródło: Muzemu Rolnictwa im. ks.K.Kluka w Ciechanowcu

facebook