Dodana: 23 październik 2018 10:10

Zmodyfikowana: 23 październik 2018 10:10

Różne barwy Polski

Muzeum w Tykocinie zaprasza 28 października do Domu Talmudycznego na spotkanie artystyczno-historyczne z cyklu „Salon Bujnowskiego” zatytułowane „Różne barwy Polski”. Początek o 15.30.

Ilustracja do artykułu mwt.jpg

W programie: Jan Maciejewski: Opowieść o związku wsi Tatary z Tatarami. Osadnictwo tatarskie na ziemiach polskich; Dariusz Szada-Borzyszkowski: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej;  Prezentacja wokalno – taneczna tatarskiego zespołu „Buńczuk”.

Tatarski zespół dziecięco-młodzieżowy „Buńczuk” powstał 15 lat temu w 2003 roku przy Muzułmańskiej Gminie Wyznaniowej  w Białymstoku. Założycielką i opiekunką zespołu jest  Halina Szahidewicz.  Zespół skupia 23 osoby w wieku od 6 do 19 lat. Działa w trzech grupach wiekowych: najmłodsza, średnia i najstarsza  i w trzech sekcjach: recytatorskiej, wokalno- muzycznej i tanecznej, ma charakter integracyjny. Poza wzmacnianiem tożsamości grupy etnicznej, którą tworzą Tatarzy Polscy, kształtują się postawy społeczno-patriotyczne. Krzewi się kulturę życia rodzinnego, codziennego, uczy tolerancji dla inności. 

Wstęp – wejściówka w cenie  2 zł

Materiał od organizatorów

facebook