Dodana: 31 lipiec 2018 10:35

Zmodyfikowana: 31 lipiec 2018 10:35

Do 31 lipca przyjmowane są wnioski w sprawie przyznania stypendium artystycznego Marszałka Województwa Podlaskiego

Stypendium jest przyznawane na okres roku i pół roku osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami, wyłącznie na wykonanie w ustalonym terminie określonego przedsięwzięcia w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami.

Ilustracja do artykułu makosz.jpg

Stypendia mają charakter indywidualny i są przyznawane przez Zarząd Województwa Podlaskiego w drodze uchwały na okres roku.
Wnioski należy składać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, 15-888 Białystok, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 (pok. 022, parter)
Szczegółowe informacje o stypendiach udzielane są pod nr. tel. 85 66 54 532 pok. 309

Więcej:
http://www.wrotapodlasia.pl/pl/kultura/stypendia_i_nagrody_/stypendia_marszalka/polroczne/
http://www.wrotapodlasia.pl/pl/kultura/stypendia_i_nagrody_/stypendia_marszalka/roczne/

 

Pliki do pobrania

facebook