Dodana: 19 styczeń 2019 09:57

Zmodyfikowana: 19 styczeń 2019 09:57

Białostoccy twórcy otrzymali stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Białegostoku

Wśród nich jest dziesięciu młodych twórców i piętnastu twórców profesjonalnych. Łączna wartość stypendiów wynosi 300 tys. zł. Stypendia te przyznawane są od 2007 roku.

Ilustracja do artykułu palac.jpg

We wskazanym terminie do Urzędu Miejskiego w Białymstoku wpłynęło łącznie 37 wniosków w sprawie przyznania stypendium artystycznego młodym twórcom na 2019 r. oraz na pierwsze półrocze. Po przeprowadzeniu oceny formalnej stwierdzono, że 7 wniosków nie spełniło kryteriów regulaminowych. Pozostałe zostały zaopiniowane przez powołaną w tym celu komisję. Na podstawie rekomendacji komisji prezydent Białegostoku przyznał młodym twórcom 7 stypendiów rocznych oraz 3 stypendia półroczne na łączną kwotę 127 tys. zł.

Stypendia roczne otrzymali:

L.p.

Imię i nazwisko

wnioskodawcy

Rodzaj przedsięwzięcia

Wysokość przyznanego stypendium (zł)

Konrad Kazimierz Szamryk

Dziedzina: upowszechnianie kultury

Projekt pn. Przygotowanie i publikacja książki z ćwiczeniami dla obcokrajowców „Spacerem po Białymstoku”

10 000

Michał Czarnecki

Dziedzina: muzyka

Projekt pn. Wydanie autorskiego albumu muzycznego

10 000

Agnieszka Waszczeniuk

Dziedzina: sztuka filmowa

Projekt pn. „Śledziologia, czyli podlaska wiedza ludowa”

15 000

Michał Krot

Dziedzina: sztuka filmowa

Projekt pn. Białystok Underground

14 000

Agata Urszula Soboczyńska

Dziedzina: teatr

Projekt pn. „Sen nocy letniej”

15 000

Magdalena Dąbrowska

Dziedzina: teatr

Projekt pn. „Parafrazy”

15 000

Patryk Waldemar Ołdziejewski

Dziedzina: muzyka

Projekt pn. „#Witkacy”

12 000

 

Stypendia półroczne otrzymali:

L.p.

Imię i nazwisko

wnioskodawcy

Rodzaj przedsięwzięcia

Wysokość przyznanego stypendium (zł)

Natalia Kozłowska

Dziedzina: muzyka

Projekt pn. nagranie teledysku do romskiej piosenki „Tutti Frutti”

10 000

Martyna Jarmoszuk

Dziedzina: muzyka

Projekt pn. Nagranie materiału i wydanie autorskiego albumu muzycznego pt. „Naturae” (tytuł roboczy) wraz z promocją

12 000

Karolina Martin

Dziedzina: teatr

Projekt pn. „Viva Frida. Frida la Vida”

14 000

 

W Białymstoku przyznane zostały także stypendia dla twórców profesjonalnych. 
W wyznaczonym terminie do Urzędu Miejskiego wpłynęły łącznie 32 wnioski w sprawie przyznania takich stypendiów. Po ocenie formalnej stwierdzono, że 4 wnioski nie spełniają kryteriów regulaminowych. Pozostałe zostały zaopiniowane przez komisję stypendialną. Prezydent Białegostoku przyznał 15 stypendiów rocznych na łączną kwotę 173 tys. zł następującym osobom:

 L.p.

Imię i nazwisko

wnioskodawcy

Rodzaj przedsięwzięcia

Wysokość przyznanego stypendium (zł)

Anna Beata Wasilewicz

Dziedzina: sztuki wizualne

Projekt pn. „Sny-widzenia-przewidzenia”

12 000

Mirosława Łuksza

Dziedzina: literatura

Projekt pn. napisanie i przygotowanie do druku książki „Wiersze spod lasu” oraz jej promocja wśród czytelników w Białymstoku, na Podlasiu i w Grodnie

8 000

Dorota Sokołowska

Dziedzina: literatura

Projekt pn. cykl reportaży literackich o Białymstoku „Ślady, miejsca, ludzie” (tytuł roboczy). Przygotowanie książki do druku

8 000

Tomasz Wiśniewski

Dziedzina: sztuka filmowa

Projekt pn. „Czy mam na imię Zbyszek”

14 000

Marek Kochanowski

Dziedzina: literatura

Projekt pn. „Miasto rebus. Eseje o Białymstoku”

8 000

Monika Pawluczuk

Dziedzina: film

Projekt pn. „Nora”

10 000

Wiesław Wróbel

Dziedzina: ochrona zabytków

Projekt pn. Opracowanie i wydanie drukiem książki „Świętego Rocha. Historia jednej ulicy”.

14 000

Magdalena Czajkowska

Dziedzina: teatr

Projekt pn. „Wiśniowy sad”

15 000

Adam Zdanowicz

Dziedzina: sztuki wizualne

Projekt pn. „O.błędne koła”

16 000

10.

Andrzej Kłopotowski

Dziedzina: opieka nad zabytkami

Projekt pn. „Osiedlownik”

10 000

11.

Bartosz Niedźwiecki

Dziedzina: muzyka

Projekt pn. „Moonscape”

10 000

12.

Barbara Sojko

Dziedzina: literatura

Projekt pn. Zebranie informacji i opracowanie monografii „Z Kazachstanu do Białegostoku. Blaski i cienie repatriacji po 1989 r.”

10 000

13.

Ewa Tatar

Dziedzina: sztuki wizualne

Projekt pn. „Wilno-Białystok”. Scenariusz wystawy z katalogiem i wykład

16 000

14.

Wiktor Dominik Szczygieł

Dziedzina: muzyka

Projekt pn. Nagranie albumu pt. „Vocales” z białostockimi wokalistami

10 000

15.

Katarzyna Zabłocka

Dziedzina: sztuki wizualne

Projekt pn. „Rzecz ujmując” – projekt z dziedziny sztuk wizualnych

12 000

W budżecie Białegostoku na 2019 rok na stypendia dla młodych i profesjonalnych twórców zaplanowano 350 tys. zł. W pierwszym naborze przyznano stypendia za 300 tys. zł.

Na stypendia dla młodych twórców na drugie półrocze 2019 r. pozostało do rozdysponowania 50 tys. zł, a nabór wniosków odbędzie się w kwietniu.

Za: UM Białystok

facebook