Dodana: 28 maj 2018 13:23

Zmodyfikowana: 28 maj 2018 13:23

Audiodeskrypcja w praktyce w ramach XVI Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki

Galeria Arsenał oraz Uniwersyteckie Centrum Kultury zapraszają na oprowadzania z elementami audiodeskrypcji po wystawach sztuki współczesnej oraz warsztaty z tworzenia audiodeskrypcji organizowane ramach XVI Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki

Ilustracja do artykułu Oprowadzanie z elementami audiodeskrypcji_Centralna_Srodkowowschodnia3 - Kopia.jpg

6 czerwca 2018, godz. 10
Galeria Arsenał. ul. A. Mickiewicza 2
Oprowadzanie z elementami audiodeskrypcji po wystawach ANNA ZARADNY. SOUNDLESS i Jiří Černický Spirytualizm naukowy
Prowadzenie: Katarzyna Wiska, Justyna Zieniuk / Galeria Arsenał

7 czerwca 2018, godz. 10
Uniwersyteckie Centrum Kultury, ul. Ciołkowiskiego 1N (kampus UwB)
Warsztaty z tworzenia audiodeskrypcji
W trakcie warsztatów uczestnicy poznają podstawowe zasady obowiązujące przy tworzeniu audiodeskrypcji. Następnie sami będą komponować opis jednej z prac z Kolekcji II Galerii Arsenał.
Prowadzenie: Katarzyna Wiska, Justyna Zieniuk / Galeria Arsenał


Audiodeskrypcja jest metodą, która umożliwia osobom niewidomym lub słabowidzącym zapoznanie się z dorobkiem sztuki filmowej, teatralnej czy plastycznej. W przypadku filmu lub teatru uzupełnieniem opisu są dialogi, muzyka i inne dźwięki przynależne ruchomemu obrazowi. Natomiast malarstwo, rzeźba czy architektura mogą najczęściej zaistnieć dla osoby niewidomej wyłącznie dzięki słownemu przekładowi.

Galeria Arsenał jest jedną z nielicznych instytucji kultury w województwie podlaskim i publiczną galerią sztuki współczesnej w Polsce, która w tak kompleksowy i systemowy sposób pragnie stworzyć program udostępniania i budowania długotrwałych relacji z osobami niepełnosprawnymi w obszarze kultury współczesnej. Kierunek, który wybieramy, wpisuje się w ogólnoświatowe trendy projektowania uniwersalnego czyli dostępnego dla wszystkich odbiorców. Idea projektu opiera się na wyrównywaniu szans w kontakcie ze sztuką i edukacją kulturalną oraz na integracji społecznej poprzez włączanie w obieg życia kulturalnego.

W 2015 roku pracownicy ds. edukacji kulturalnej Galerii Arsenał wzięli udział w warsztatach "Włącz ich w kulturę" poświęconych obsłudze widza z niepełnosprawnością, organizowanych przez Fundację Kultury Bez Barier. Od tamtej pory Galeria Arsenał zaczęła podejmować działania zwiększające szeroko pojętą dostępność zbiorów, wystaw, spotkań z artystami, warsztatów dla grup widzów z niepełnosprawnościami. Nawiązaliśmy współpracę z organizacjami skupiającymi osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności: z Fundacją Szansa Dla Niewidomych, Polskim Związkiem Niewidomych o. Białystok, Spółdzielnią Niewidomych Białystok Warsztaty Terapii Zajęciowej, Warsztatami Terapii Zajęciowej przy Fundacji AC i Stowarzyszeniem Pomocy Niesłyszącym "MIG iem".

W 2015 roku zaczęliśmy organizować pierwsze oprowadzania z audiodeskrypcją dla osób z niepełnosprawnościami wzroku, po wybranych wystawach sztuki współczesnej prezentowanych w Galerii. Do grudnia 2017 roku zrealizowaliśmy 49 takich oprowadzań po 20 wystawach, w których wzięło udział ponad 650 uczestników. Przeprowadziliśmy także dwa wstępne warsztaty artystyczne dla osób niewidzących i niedowidzących. W roku 2017 Galeria Arsenał zrealizowała projekt „Sztuka nie zna żadnych barier” (dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego), którego celem  było ułatwienie dostępu do kultury współczesnej osobom z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu.  Nasza aktywność została doceniona, Galeria Arsenał została nominowana do ogólnopolskiego konkursu „IDOL 2016 i 2017” Fundacji Szansa dla Niewidomych w kategorii „Instytucja przyjazna niewidomym i słabowidzącym”.

 

źródło: Galeria Arsenał

facebook