Dodana: 5 grudzień 2013 09:32

Zmodyfikowana: 5 grudzień 2013 09:32

Grudzień 2013

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z kilkuletnią praktyką - Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego oraz Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku przygotowują kalendarz wydarzeń kulturalnych, które będą miały miejsce w przyszłym roku.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o wybranie najważniejszych imprez planowanych do realizacji w 2014 roku oraz wypełnienie elektronicznej wersji formularza dostępnego na stronie internetowej www.2014.e-kultura.pl  - w terminie do  18 grudnia br.
Kalendarz będzie udostępniany na stronach portalu województwa podlaskiego WROTA PODLASIA oraz e-KULTURA.pl.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o terminowe wypełnienie formularza. Proszę również o monitoring i aktualizacje kalendarza w trakcie przyszłego roku kalendarzowego.
W przypadku trudności przy wprowadzaniu danych prosimy o kontakt telefoniczny:
WOAK, Dział Promocyjno-Edytorski, tel. 085-740-37-22 lub mailowy  poczta@e-kultura.pl .

***

XX Przegląd Sztuki Nieprofesjonalnej Ziemi Hajnowskiej
Hajnówka, 1 grudnia 2013 r.                     
organizator: Hajnowski Dom Kultury
miejsce: Galeria Muzeum i Ośrodka Kultury Białoruskiej w Hajnówce
tel. 85 682-32-03
e-mail: hdk@hdk.hajnowka.pl
Jubileuszowy, XX Przegląd Sztuki Nieprofesjonalnej Ziemi Hajnowskiej adresowany jest do twórców amatorów, którzy ukończyli 18 lat oraz absolwentów średnich szkół plastycznych mieszkających w Hajnówce i powiecie hajnowskim, a także do osób spoza regionu, ale związanych z ziemią hajnowską poprzez miejsce urodzenia, pracę czy naukę. Celem konkursu jest popularyzacja w środowisku twórczości amatorskiej oraz wspomaganie twórców w realizacji ich życiowej pasji, jaką jest sztuka, konfrontacja z innymi plastykami amatorami oraz artystami i odbiorcami, stworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeń artystycznych. Najlepsze prace wybrane przez profesjonalne jury prezentowane są na wystawie, a autorzy najwyżej ocenionych prac otrzymują nagrody.

VIII Międzynarodowy Festiwal Filmów Krótkometrażowych ŻUBROFFKA
Białystok, 4 grudnia 2013

organizator: Białostocki Ośrodek Kultury
miejsce: Białostocki Ośrodek Kultury - Klub Fama, Kino Forum, inne lokalizacje
tel. 85 746-13 -11
e-mail: sekretariat@bok.bialystok.pl
Międzynarodowy Festiwal Filmów Krótkometrażowych ŻUBROFFKA jest imprezą otwartą i bez granic, szanującą odmienność oraz różnorodność tak charakterystyczną dla podlaskiej ziemi, miejscem spotkań twórców otwartych na świat, ludzi, posiadających poczucie humoru oraz ceniących naturę i jej wytwory. Festiwal stara się być platformą wymiany nowoczesnych idei i myśli, która umożliwia kreatywne spotkania twórców z Wschodu i Zachodu. Przez kolejne lata Festiwal mocno ewoluował – z małej kameralnej imprezy w klubie Fama do największej w północno-wschodniej Polsce imprezy filmowej – konkursy Okno na wschód oraz Cały ten świat prezentują najciekawsze filmy krótkometrażowe powstałe poza Polską. Dodatkowo, całkowity ogląd na krótkometrażowe kino zapewniają konkursy skierowane do twórców z Polski: amatorzy, studenci i niezależni. Dlatego rezerwujcie czas - każdego roku początek grudnia należy do Festiwalu ŻUBROFFKA. Zapraszamy na Podlasie – do krainy żubra i filmu! http://zubroffka.bok.bialystok.pl/

Jasełka w CLZ
Białystok, 6 grudnia 2013

organizator: Centrum im. Ludwika Zamenhofa
miejsce: Centrum im. Ludwika Zamenhofa, ul. Warszawska 19, Białystok
tel. 85 676-73-67
e-mail: centrum@centrumzamenhofa.pl
Od początku swego istnienia CLZ przygotowuje wydarzenia artystyczne związane z Bożym Narodzeniem.

„Rok Polski w Tradycji i Obrzędzie - Mikołajkowe Niespodzianki”
Bielsk Podlaski, 6 grudnia 2013, godz. 10.00

organizator: Bielski Dom Kultury
miejsce: Bielski Dom Kultury w Bielsku Podlaskim, ul. 3-go Maja 2
tel. 85 730-34-14
e-mail: bdk1@poczta.wp.pl
Cykl spotkań dla dzieci, odbywający się cztery razy w roku z omówieniem wybranego obrzędu, zwyczaju.

Koncert Gwiazdkowy - koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Łomża”
Łomża, 6 grudnia 2013, godz. 10.00

organizator: Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego
miejsce: ul. Nowa 2
tel. 86 219-01-11
e-mail: rok@4lomza.pl
„Koncert Gwiazdkowy” – koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Łomża” dla dzieci i młodzieży szkolnej.

„Mikołajki” - zabawa dla dzieci
Kolno, 7 grudnia 2013

organizator: Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu
miejsce: Sala kawiarniana Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu
tel. 86 278-22-21
e-mail: kokis@kolno.home.pl
Spotkanie taneczno-rozrywkowe dla najmłodszych.

Wigilia Narodów w Goniądzu
Goniądz, 8 grudnia 2013

organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu
miejsce: Sala widowiskowa Ośrodka Kultury w Goniądzu, ul. Stary Rynek 23
tel. 85 738-00-21
e-mail: gok_goniadz@wp.pl
Obrzędowa impreza pokazująca bogactwo kulturowe Podlasia: spotkanie przedstawicieli grup mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych zamieszkujących stale lub czasowo nasz region, związane z ich tradycjami Świątecznymi i noworocznymi.

Mikołajkowy Przegląd ROK-u w Łomży
Łomża, 8 grudnia 2013, godz. 11.00

organizator: Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego
miejsce: ul. Małachowskiego 4
tel. 86 219-01-11
e-mail: rok@4lomza.pl
Mikołajkowe Targi Artystyczne - Łomża 2013. Impreza promująca regionalnych artystów i ich twórczość.  Festiwal Piosenki Świątecznej „Gwiazdkowe Nutki” 2013.

Wieczór Adwentowy
Sejny, 8 grudnia 2013, godz. 14.30

organizator: Fundacja im. bpa Antanasa Baranauskasa „Dom Litewski”
miejsce: ul. 22 Lipca 9, Sejny
tel. 87 516-29-08
e-mail: kultura@ltnamai.sejny.pl

XII Wieczory Muzyki Cerkiewnej
Bielsk Podlaski, 8 grudnia 2013, godz. 17.00

organizator: Bielski Dom Kultury
miejsce: Bielski Dom Kultury w Bielsku Podlaskim, ul. 3-go Maja 2
tel. 85 730-34-14
e-mail: bdk1@poczta.wp.pl
Koncert chórów działających przy parafiach prawosławnych Dekanatów Bielskiego Siemiatyckiego i Hajnowskiego. Organizator: Instytut Kultury Prawosławnej w Bielsku Podlaskim i Bielski Dom Kultury.

Kiermasz Kartek Bożonarodzeniowych
Zabłudów, 9 grudnia 2013

organizator: Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie
miejsce: ul. Rynek 8, Klub Pod Burmistrzem
tel. 85 718-84-43
e-mail: moak@o2.pl
Promocja lokalnych walorów artystycznych uzdolnionej młodzieży z terenu gminy, popularyzacja ręcznie malowanych kart bożonarodzeniowych, skierowana do mieszkańców gminy. Otwarcie wystawy.

XIII Powiatowy Konkurs Plastyczny o Tematyce Bożonarodzeniowej
Czyżew, 13 grudnia 2013

organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie
miejsce: GOK w Czyżewie
tel. 86 275-52-69
e-mail: kulczyzew@op.pl
Cel: rozwój talentów plastycznych uczestników z całego powiatu [nagrodzenie uczestników konkursu plastycznego]. Adresaci: mieszkańcy gminy, zaproszeni goście, laureaci konkursu z całego powiatu wysokomazowieckiego. W programie: bożonarodzeniowe przedstawienie teatralne dla dzieci oraz śpiewanie kolęd; wystawa prac pokonkursowych.

„Metamorfozy” - wystawa fotografii
Hajnówka, 13 grudnia 2013, godz. 17.00

organizator: Hajnowski Dom Kultury
miejsce: Hajnowski Dom Kultury
tel. 85 682-32-03
e-mail: hdk@hdk.hajnowka.pl
Wystawa jest pokonkursową prezentacją zdjęć amatorów fotografików. Celem konkursu jest upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki, kształtowanie zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży szczególnej wrażliwości na otaczający świat. Inspiracją do twórczych poczynań będzie poszukiwanie sensu i piękna w życiu człowieka, dostrzeganie przemian zachodzących w jego otoczeniu. Konkurs adresowany jest zarówno do dzieci i młodzieży jak i osób dorosłych.

Regionalny Przegląd „Szopki i gwiazdy w tradycji ludowej i współczesne”
Jaświły, 14 grudnia 2013, godz. 11.00

organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach
miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach, Jaświły 14
tel. 85 716-87-43
e-mail: gok14jaswily@o2.pl
Cel: ożywienie zainteresowania tradycją ludową, rozwijanie umiejętności plastycznych, rozwijanie wyobraźni, przybliżenie symboliki miejsca ilustrującego historię narodzenia Chrystusa. Adresaci: rodziny, koła plastyczne, zespoły plastyczne, świetlice, klasy, szkoły.

Ekumeniczny Wieczór Wigilijny
Kleszczele, 15 grudnia 2013

organizator: Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach
miejsce: ul. 1 Maja 19
tel. 85 681-80-54
e-mail: kleszczele@e-kultura.pl

Powiatowy Konkurs na Stroik Bożonarodzeniowy
Mońki, 15 grudnia 2013

organizator: Moniecki Ośrodek Kultury
miejsce: Moniecki Ośrodek Kultury
tel. 85 716-24-64
e-mail: mok@post.pl
Konkurs jest kontynuacją cyklicznego przeglądu „Na Choinkę Bożonarodzeniową”. Celem jest: zwrócenie uwagi na bogatą tradycję ludową plastyki obrzędowej związanej ze Świętami Bożego Narodzenia, a zwłaszcza na ozdoby choinkowe wykonane z surowców naturalnych, edukacja dzieci i młodzieży w zakresie poznawania obyczajów, symboliki i znaczenia świątecznych elementów związanych z obrzędowością ludową, pobudzenie aktywności twórczej oraz rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej, zaprezentowanie swoich twórczych osiągnięć plastycznych na forum regionu.

Koncert Bożonarodzeniowy
Białystok, 19 grudnia 2013

organizator: Dom Kultury „Śródmieście”
miejsce: ul. Kilińskiego 13
tel. 85 741-65-17
e-mail: bdks@dksrodmiescie.pl
Występ uczniów Ogniska Muzycznego i Ogniska Baletowego oraz zespołów działających w naszej instytucji, oprawa plastyczna - uczniowie Ogniska Plastycznego.

Gminny konkurs na najładniejsze ozdoby choinkowe, szopki, stroiki, gwiazdy
Sztabin, 22 grudnia 2013

organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Sztabinie
miejsce: Sala GOK
tel. 87 641-21-68
e-mail: goksztabin@wp.pl
Gminny konkurs obejmujący ozdoby choinkowe, szopki, stroiki itp. jest kierowany do wszystkich mieszkańców gminy bez ograniczeń wiekowych. Prace powinny być wykonane zgodnie z tradycją. Podstawowe cele to: kultywowanie i rozpowszechnianie lokalnych tradycji i obrzędów ludowych, zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców terenów wiejskich. Wszystkie prace zostaną ocenione, a najlepsze nagrodzone. Po konkursie będzie zorganizowana wystaw prac konkursowych.

Sylwester Miejski w Białymstoku
Białystok, 31 grudnia 2013

organizator: Białostocki Ośrodek Kultury
miejsce: centrum Białegostoku
tel. 85 746-13 -11
e-mail: sekretariat@bok.bialystok.pl
Białostocki Ośrodek Kultury organizuje co roku Sylwester Miejski oraz galowy koncert sylwestrowy w Kinie Forum.

XV Sylwester Pod Gwiazdami
Bielsk Podlaski, 31 grudnia 2013, godz. 23.00

organizator: Bielski Dom Kultury
miejsce: Amfiteatr Miejski w Parku Królowej Heleny w Bielsku Podlaskim
tel. 85 730-34-14
e-mail: bdk1@poczta.wp.pl
Plenerowy koncert zespołów, pokaz sztucznych ogni, zabawa. Organizator: Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski i Bielski Dom Kultury.

***

Prośba do organizatorów i inicjatorów wydarzeń kulturalnych o uaktualnianie kalendarza. Wszelkie uwagi proszę kierować na adres: katarzyna.kloczko@wrotapodlasia.pl (Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWP)

facebook