Dodana: 24 kwiecień 2019 12:48

Zmodyfikowana: 24 kwiecień 2019 12:48

„Podlaskie Kruszyniany dawniej i dziś – publikacja” oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert

W dniu 23 kwietnia 2019 r. Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna” im. Witolda Dynowskiego złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Podlaskie Kruszyniany dawniej i dziś – publikacja” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości
na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: katarzyna.kuklinska@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 24 kwietnia 2019 r. do dnia
30 kwietnia 2019 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego.

facebook