Dodana: 17 lipiec 2018 12:44

Zmodyfikowana: 17 lipiec 2018 12:44

Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert. „Jesienne spotkania z kulturą ukraińską”

W dniu 16 lipca 2018 r. Związek Ukraińców Podlasia złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Jesienne spotkania z kulturą ukraińską” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450).

Ilustracja do artykułu 37294475_2024385197574637_8895699309576585216_o.jpg

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości
na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: katarzyna.korycka@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 17 lipca 2018 r. do dnia
23 lipca 2018 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego.

fot.fb Związek Ukraińców Podlasia

 

facebook