Dodana: 19 grudzień 2018 10:01

Zmodyfikowana: 19 grudzień 2018 10:01

Oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert: Przegląd Kolęd Prawosławnych

W dniu 19 grudnia 2018 r. Prawosławna Diecezja Białostocko – Gdańska złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn.: Przegląd Kolęd Prawosławnych z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).

Ilustracja do artykułu ice-crystal-64157_960_720.jpg

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości
na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: katarzyna.korycka@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 19 grudnia 2018 r. do dnia
26 grudnia 2018 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego.

 

fot.pixabay

Pliki do pobrania

facebook