Dodana: 20 kwiecień 2018 13:45

Zmodyfikowana: 20 kwiecień 2018 13:45

Oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert. „Muzyka w Starym Kościele”

W dniu 19 kwietnia 2018 r. Towarzystwo Przyjaciół Uniwersytetu Muzycznego w Białymstoku złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Muzyka w Starym Kościele” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450).

Ilustracja do artykułu 538x0.jpg

Zgodnie z w/w ustawą oferta ta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: katarzyna.korycka@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 20 kwietnia 2018 r. do dnia
26 kwietnia 2018 r..
Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego 

Pliki do pobrania

facebook