Dodana: 27 kwiecień 2018 11:57

Zmodyfikowana: 27 kwiecień 2018 11:57

Oferta uproszczona – Ewidencja komputerowa zabytkowego cmentarza

W dniu 26 kwietnia 2018 r. Parafia Prawosławna pw. Wszystkich Świętych w Białymstoku złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn ”Ewidencja komputerowa zabytkowego cmentarza” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450).

Zgodnie z w/w ustawą oferta ta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: katarzyna.korycka@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 27 kwietnia 2018 r. do dnia
03.05. 2018 r..
Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego 

Pliki do pobrania

facebook