Dodana: 5 listopad 2018 14:30

Zmodyfikowana: 5 listopad 2018 14:30

Oferta na realizację zadania publicznego „Przygotowanie Kalendarza Białoruskiego’

W dniu 05 listopada 2018 r. Rada Programowa Tygodnika NIWA złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn.: Przygotowanie Kalendarza Białoruskiego z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).

Ilustracja do artykułu minsk-2212095_960_720.jpg

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości
na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: katarzyna.korycka@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 05 listopada 2018 r. do dnia
11 listopada 2018 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego.

 

fot.: pixabay

Pliki do pobrania

facebook