Dodana: 7 maj 2018 09:57

Zmodyfikowana: 7 maj 2018 09:57

Oferta na realizację zadania publicznego pn. „Służymy Niepodległej” z pominięciem otwartego konkursu ofert

W dniu 02 maja 2018 r. Stowarzyszenie Przyjaciół 18 Pułku Rozpoznawczego złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Służymy Niepodległej” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450).

Zgodnie z w/w ustawą oferta ta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: katarzyna.korycka@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 07 maja 2018 r. do dnia
13 maja 2018 r..
Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego 

Pliki do pobrania

facebook