Dodana: 30 październik 2018 09:15

Zmodyfikowana: 31 październik 2018 14:21

Oferta na realizację zadania publicznego pn.: "Ocalić od zapomnienia"

W dniu 29 października 2018 r. Stowarzyszenie Bardzo Aktywna Wieś „Barwa” złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: Ocalić od zapomnienia z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).

Ilustracja do artykułu 0x0.jpg

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: katarzyna.korycka@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 30 października 2018 r. do dnia 6 listopada 2018 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego.

Pliki do pobrania

facebook