Dodana: 8 październik 2018 13:13

Zmodyfikowana: 8 październik 2018 13:13

Międzynarodowy Konkurs Chóralny Cantu Gaudeamus

W dniu 08 października 2018 r. Stowarzyszenie Popularyzacji Inicjatyw Kulturalnych BIS złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Międzynarodowy Konkurs Chóralny Cantu Gaudeamus” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości
na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: katarzyna.korycka@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 08 października 2018 r. do dnia
14 października 2018 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego.

Pliki do pobrania

facebook