Dodana: 8 maj 2018 09:31

Zmodyfikowana: 8 maj 2018 09:31

Majowe spotkania w Szczytach – Majovyja sustreczy u Szczytach

W dniu 07 maja 2018 r. SZCZYTY - Związek na Rzecz Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn ” Majowe spotkania w Szczytach – Majovyja sustreczy u Szczytach” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).

Zgodnie z w/w ustawą oferta ta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 8 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: katarzyna.korycka@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 07 maja 2018 r. do dnia 14 maja 2018 r..
Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego 

Pliki do pobrania

facebook