Dodana: 17 grudzień 2018 09:40

Zmodyfikowana: 17 grudzień 2018 09:40

Fundacja Spe Salvi złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn.: Kolęda z Gwiazdą 2019 z pominięciem otwartego konkursu ofert

W dniu 15 grudnia 2018 r. Fundacja Spe Salvi złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn.: Kolęda z Gwiazdą 2019 z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości
na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: katarzyna.korycka@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 17 grudnia 2018 r. do dnia
24 grudnia 2018 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego

Pliki do pobrania

facebook