Dodana: 22 wrzesień 2018 10:02

Zmodyfikowana: 22 wrzesień 2018 10:02

Zawody przyszłości, a globalne trendy gospodarcze na przykładzie województwa podlaskiego

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami analizy pn.: „Zawody przyszłości w kontekście globalnych trendów gospodarczych na przykładzie województwa podlaskiego” opracowanej w Departamencie Rozwoju Regionalnego.

Ilustracja do artykułu Bez nazwy.jpg

Raczej nie trzeba nikogo przekonywać, że współczesne życie zawodowe zostało podporządkowane zasadzie „lifelong learning”. Dzisiaj uczymy się przez całe życie. Wydaje się zatem, że to właśnie interdyscyplinarność, elastyczność i otwartość na zmiany – jest receptą na utrzymanie się na rynku pracy. Rozwój kadr nie powinien jednak przebiegać spontanicznie, bez podporządkowania się wizji potrzeb występujących na rynku pracy. Kształcenie, aby kończyło się efektem w postaci zatrudnienia, powinno odbywać się zgodnie z potrzebami (przede wszystkim) regionalnej gospodarki, jako naturalnego, najbliższego środowiska pracy.

Przewidywanie przyszłości w obszarze zapotrzebowania na pracę jest istotnym elementem skutecznej polityki rozwoju w wymiarze krajowym, a przede wszystkim regionalnym. Pozwala regionom na skuteczne planowanie i zarządzanie polityką rozwoju zasobów ludzkich, elastyczne dostosowywanie kadr do procesu intensywnych zmian gospodarczych, zwiększanie zdolności regionalnych przedsiębiorstw do budowania przewag konkurencyjnych i skutecznego rywalizowania na rynku krajowym i globalnym.

Próbę zbudowania modelu analizy zawodów przyszłości, województwo podlaskie podjęło w 2010 roku. Na potrzeby modelu przygotowano dedykowane narzędzie informatyczne, które w procesie wnioskowania wspierane jest analizą ekspercką.

Na podstawie informacji dotyczących popytu na pracę na rynku amerykańskim, brytyjskim i niemieckim, określono „zawody przyszłości”, które z największym prawdopodobieństwem będą poszukiwane w regionie w perspektywie 5-7 najbliższych lat.

 

 

źródło: Departament Rozwoju Regionalnego/Referat Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego UMWP

 

 

Pliki do pobrania

facebook