Dodana: 25 wrzesień 2018 12:59

Zmodyfikowana: 25 wrzesień 2018 13:00

Wtorek z funduszami unijnymi. Dotacje dla samorządów na szkoły i przedszkola, dla firm na promocję gospodarczą i OZE

Wtorek w to w Urzędzie Marszałkowskim dzień na podpisywanie umów o dofinansowanie z RPOWP. Dziś, 25 września marszałek Jerzy Leszczyński, wicemarszałek Maciej Żywno i członek zarządu Stefan Krajewski podpisali w sumie 20 umów z samorządami, firmami i stowarzyszeniami. Umowy dotyczyły dofinansowania na rozbudowę oferty edukacyjnej szkół lub przedszkoli, promocji gospodarczej firm podlaskich na targach krajowych lub międzynarodowych oraz inwestycji w odnawialne źródła energii.

Ilustracja do artykułu rpo umowy 25.09-12.jpg

Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej. Projekt: „Mój własny biznes”                                                  

Projekt ma służyć wzmocnieniu aktywności zawodowej 20 mieszkańców gmin należących do Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska. Są to: Czarna Białostocka, Gródek, Knyszyn, Jasionówka, Michałowo. Projekt jest skierowany do osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (np. osoby po 50 r. ż., z niepełnosprawnością, długotrwale bezrobotne), które będą mogły starać się o wsparcie na założenie firmy – doradcze i w formie dotacji inwestycyjnej. Efektem projektu ma być 15 nowych działalności gospodarczych. Wartość projektu: 775,4 tys. zł, dofinasowanie: 729,1 tys. zł.  

Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej. Projektu: „Czas na biznes”

Podobny projekt jest skierowany do mieszkańców LGD Biebrzański Dar Natury, czyli Grajewa oraz gmin Grajewo, Radziłów, Rajgród, Szczuczyn, Wąsosz, Jedwabne, Przytuły i Bargłów Kościelny. Osoby, które ukończyły 30 lat i znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy będą mogły ubiegać się o wsparcie na założenie własnej firmy. Projekt jest skierowany do 20 osób. Dzięki udzielonym dotacjom inwestycyjnym ma zostać otwartych 12 nowych działalności gospodarczych, uczestnicy przedsięwzięcia mogą też liczyć na doradztwo m.in. z zakresu prowadzenia firmy oraz wsparcie pomostowe. Wartość projektu: 499,9 tys. zł, dofinansowanie: 473,9 tys. zł.

Powiat Siemiatycki. Projekt: „Kompleksowa modernizacja pracowni zawodowych w Powiecie Siemiatyckim”

Powiat siemiatycki wyremontuje i wyposaży pracownie zawodowe w Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie (pracownię elektryczno-energetyczną, mechaniczną) oraz w Zespole Szkół Rolniczych w Ostrożanach (pracownię planowania żywienia, obsługi konsumenta i gastronomiczną). Wartość projektu: 2,9 mln zł, dofinansowanie: 2,5 mln zł.  

Gmina Sokółka. Projektu: „Rozwój usług asystentury rodzinnej na terenie Gminy Sokółka”

Jedną z form pracy z rodziną dysfunkcyjną jest asystentura rodzinna. Profesjonalna pomoc asystenta rodziny powinna rozpoczynać się od zrozumienia rodziny i jej problemów. Asystent najczęściej pracuje z takimi rodzinami, w których występują  problemy ubóstwa, bezrobocia, niepełnosprawności, przemocy, nadużywanie alkoholu i innych używek czy problemy opiekuńczo-wychowawcze. Dlatego w ramach projektu 30 rodziców przeżywających trudności w pełnieniu swoich funkcji oraz 15 dzieci otrzyma całościową pomoc -- m.in. wsparcie psychologiczne, pedagogiczne, terapeutyczne, prawne. Czterech asystentów rodziny przejdzie cykl szkoleń, dzięki którym nabędą nową wiedzę i  kompetencje do pracy z rodzinami. Wartość projektu: 53 tys. zł, dofinansowanie: 49,9 tys. zł.

Powiat Bielski . Projekt: „Remont i wyposażenie warsztatów szkolnych Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim”

W ramach inwestycji warsztaty szkolne zostaną wyremontowane, pojawi się w nich nowe wyposażenie, maszyny i narzędzia, z których skorzystają uczniowie z kierunku technik rolnik. Projekt ma duże znaczenie dla ZS nr 4, ponieważ obecnie placówka dysponuje przestarzałym parkiem maszynowym, a warsztaty są słabo wyposażone. Wartość projektu: 1,1 mln zł, dofinansowanie: 926,5 tys. zł.  

Powiat Wysokomazowiecki. Projekt: „Poprawa infrastruktury służącej do szkoleń zawodowych w celu podniesienia jakości nauki zawodu oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy” 

Dotacja z RPOWP zostanie przeznaczona na doposażenie pracowni w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu. Nowy sprzęt trafi do pracowni budowlanej i warsztatów szkolnych, pracowni dokumentacji technicznej, pracowni planowania żywienia i obsługi gości oraz pracowni technologii gastronomicznej. Z lepszych warunków kształcenia skorzystają uczniowie z kierunków technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik budownictwa. Wartość projektu: 441,6 tys. zł, dofinansowanie: 364,6 tys. zł. 

Gmina Czarna Białostocka. Projekt: „Przygotowanie Przedszkola „Kraina Marzeń” w Czarnej Białostockiej do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym”

W ramach inwestycji przewidziana jest rozbudowa i przebudowa placówki. Powstaną w niej nowe sale, w których będą prowadzone zajęcia dla dzieci oraz jedna sala do ćwiczeń. Pozwoli to na utworzenie 47 miejsc wychowania przedszkolnego Przedszkole zostanie również dostosowane do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Planowana jest też wymiana ogrodzenia, powstaną trzy place zabaw – dwa małe o piaszczystej nawierzchni oraz jeden duży, pokryty trawą. Wartość projektu ogółem: 4,1 mln zł, dofinansowanie: 1,7 mln zł.

Stowarzyszenie Nauczycieli, Pracowników, Uczniów, Rodziców oraz Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Szymona Konarskiego – „Szymon Konarski” w Sejnach. Projekt: „Chcemy być kompetentni – kształcenie ogólne w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach”

Ponad 120 uczniów i 24 nauczycieli z liceum w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach podniesie kompetencje. Młodzież skorzysta z zajęć z dziedzin, które będą przydatne na rynku pracy (np. nauka języków obcych, programowania, matematyki). Dla uczniów przewidziane jest też m.in. doradztwo zawodowe, zajęcia z przedsiębiorczości i innowacyjności. Z kolei nauczyciele będą mogli szkolić się z wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych i programowania. Po zakończeniu projektu jego uczestnicy przystąpią do egzaminu potwierdzającego nabyte kwalifikacje. Wartość projektu: 364,6 tys. zł, dofinansowanie: 327,1 tys. zł.    

„Tapicerstwo dawne i współczesne” Krzysztof Bielawski. Projekt: ,,Promocja gospodarcza województwa podlaskiego poprzez uczestnictwo firmy w Międzynarodowych Targach Wyposażenia Wnętrz Warsaw Home”

Dzięki dotacji z RPO firma weźmie udział w Międzynarodowych Targach Wyposażenia Wnętrz Warsaw Home. Podczas targów prezentowane są oferty producentów i dystrybutorów z branży meblowej, dekoracyjnej, wykończeniowej oraz dodatków. Firma Tapicerstwo Dawne i Współczesne będzie miała możliwość zaprezentowania swojej marki produktowej szerokiej widowni, a także nawiązać nowe kontakty handlowe, które mają zaowocować wzrostem przychodów ze sprzedaży eksportowej. Wartość projektu: 60,6 tys. zł, dofinansowanie: 37,4 tys. zł.

Elastic Cloud Solutions Sp. z o.o. Projekt: ,,GO INTERNATIONAL – Elastic Cloud Solutions Sp. z o.o.”

Spółka weźmie udział w międzynarodowych wydarzeniach branżowych i misjach gospodarczych w USA i Danii (ESPC European SharePoint Office 365 & Azure Conference, Microsoft Ignite) podczas których będzie promować swoje innowacyjne produkty z branży IT. Przedsięwzięcie pozwoli na nawiązanie relacji biznesowych i promocję gospodarczą regionu. Wartość projektu: 127,8 tys. zł, dofinansowanie: 82,7 tys. zł.

Mirosław Angielczyk „Dary Natury”. Projekt: ,,Rozszerzenie sprzedaży eksportowej firmy Dary Natury poprzez udział w międzynarodowej imprezie targowej NATURA FOOD w charakterze wystawcy

Firma Dary Natury zamierza wziąć udział w Międzynarodowych Targach Żywności Ekologicznej i Naturalnej Natura Food w Łodzi. Będzie tam promować swoje wysokiej jakości produkty i nawiązywać kontakty gospodarcze, m.in. z podmiotami z Niemiec i Rosji. Wartość projektu: 50 tys. zł, dofinansowanie: 32,3 tys. zł. 

Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju. Projekt: „Internacjonalizacja Klastra Obróbki Metali i podlaskiej branży metalowej na Warsaw Industry Week 2018”

Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju będzie promować firmy zrzeszone w Klastrze Obróbki Metali podczas Warsaw Industry Week 2018. W imprezie weźmie udział sześć firm (Budrad, Neotech, Demex, Alex, Technology Applied, D-Tech) – członków Klastra, które wspólnie zaprezentują swoje wyroby. Wartość projektu: 102, 4 tys. zł , dofinansowanie: 68,4 tys. zł.

Garnet Global Sp. z o.o. Projekt: „Promocja przedsiębiorczości poprzez uczestnictwo firmy Garnet Global Sp. z o.o. w Targach Branży Kamieniarskiej STONE 2018”

Spółka będzie promować swoje produkty i nawiązywać nowe kontakty gospodarcze podczas Targów Branży Kamieniarskiej STONE. Wydarzenie poświęcone jest głównie pokazaniu bogatej oferty materiałów kamieniarskich, maszyn, narzędzi do obróbki, półproduktów i wyrobów kamiennych. W targach biorą udział wystawcy z 18 krajów oraz ponad 5 tysięcy zwiedzających m.in. z: Polski, Białorusi, Belgii, Chin, Chorwacji, Czech, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Indii, Irlandii, Litwy, Niemiec, Norwegii. Wartość projektu: 60 tys. zł, dofinansowanie: 37,4 tys. zł.  

Powiat Bielski. Projekt: „Przebudowa i rozbudowa części budynków Zespołu Szkół nr 1 im. Marszałka J.K Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w tych budynkach i ich wyposażenie na potrzeby kształcenia praktycznego”

Projekt dotyczy dwóch budynków znajdujących się na terenie kompleksu ZS nr 1 przy ul. Szkolnej w Bielsku Podlaskim. W budynku Centrum Kształcenia Praktycznego pomieszczenia nieczynnej kotłowni i przyległego do niej składu opału zostaną przebudowane i dostosowane do potrzeb kształcenia uczniów w zawodach budowlanych. Natomiast w budynku dydaktycznym zostanie zbudowana winda dla osób z niepełnosprawnościami, a salka gimnastyczna z zapleczem zostanie zaadaptowana na aulę wykładową. Wartość projektu:  2,3 mln zł, dofinansowanie: 1,9 mln zł.

WIP Sp. z o.o. Projekt: „Inwestycje w odnawialne źródła energii przez WIP Sp. z o.o.”

Projekt dotyczy montażu elektrowni fotowoltaicznej o mocy 39,44 kW do produkcji energii elektrycznej oraz instalacji pompy ciepła typu powietrze-powietrze o mocy 4,3 kW.  Realizacja tej inwestycji pozwoli firmie obniżyć koszty prowadzenia działalności i ograniczyć negatywny wpływ na środowisko. Wartość projektu: 279,2 tys. zł, dofinansowanie: 147,5 tys. zł.  

Przedsiębiorstwo Handlowe Jan Kalinowski. Projekt: „Inwestycje w odnawialne źródła energii przez Przedsiębiorstwo Handlowe Jan Kalinowski”

Firma zamontuje na budynku znajdującym się Rutce-Tartak elektrownię fotowoltaiczną o mocy 39,44 kW, w obiekcie zostanie zainstalowana też pompa ciepła o mocy 2,2 kW. Instalacje  będą wykorzystywane do produkowania prądu i ogrzewania budynku. Inwestycja pozwoli na obniżenie kosztów działalności, a także przyczyni się do zmniejszenia jej negatywnego wpływu na środowisko. Wartość projektu: 279,2 tys. zł, dofinansowanie: 147,5 tys. zł.

CLOVIN Spółka Akcyjna. Projekt: „Uruchomienie produkcji energii elektrycznej z energii słonecznej na własne potrzeby”

Projekt polega na wybudowaniu farmy fotowoltaicznej o mocy 313,5 kWp, która będzie produkować energię elektryczną na potrzeby własne firmy. Rocznie pozwoli to spółce na wyprodukowanie około 260 MWh energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Panele fotowoltaiczne zostaną zamontowane na powierzchni dachów budynków produkcyjnych zakładu. Wartość projektu: 1,6 mln zł, dofinansowanie: 846,7 tys. zł. 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe „Stelmet” Paweł Białozor, Karol Białozor Spółka cywilna. Projekt: „Mikroinstalacja fotowoltaiczna w firmie P.P.H.-U. STELMET”

Przedsiębiorstwo wybuduje instalację fotowoltaiczną o mocy 39,2 kWp. Efektem inwestycji ma być zmniejszenie kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej od obecnego operatora sieci poprzez zastosowanie dodatkowego źródła energii elektrycznej, a tym samym pokrycie części potrzeb energetycznych prowadzonej działalności produkcyjno-usługowej przy ul. Wysockiego w Białymstoku. Wartość projektu : 240,8 tys. zł, dofinansowanie: 137 tys. zł.

Kart Sp. z o. o. Projekt: „Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 38,7 kWp w firmie Kart Sp. z o. o. ”

Na dachu budynku firmy w Białymstoku pojawią się panele fotowoltaiczne o mocy 38,7 kWp. Inwestycja przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii wykorzystywanej w procesie produkcyjnym. Wartość projektu: 285,4 tys. zł, dofinansowanie: 160,3 tys. zł.  

Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych. Projekt: „Motywacja receptą na sukces”

Projekt jest skierowany do 60 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, mieszkających na terenie Białegostoku, powiatu monieckiego i sokólskiego. Działania, które będą realizowane w jego ramach mają pomóc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, a także rodzinom np. w znalezieniu zatrudnienia. Służyć temu mają m.in. szkolenia i kursy zawodowe, staże czy pośrednictwo pracy. Wartość projektu:  999, 7 tys. zł, dofinansowanie: 940,7 tys. zł

”BALT-YACHT” K.A. I B. Kozłowscy Spółka Jawna. Projekt: „Promocja firmy BALT-YACHT poprzez udział w międzynarodowych imprezach targowych branży szkutniczej”

Firma weźmie udział w targach branżowych „Wiatr i Woda” odbywających się w Katowicach oraz targach HISWA w Lelystad (Holandia). Dzięki tym wydarzeniom ma szansę na poszerzenie możliwości eksportowych oraz wzmocnienie swojej pozycji na rynku międzynarodowym. Przedsiębiorstwo liczy na wzrost sprzedaży eksportowej jachtów zwłaszcza na rynku europejskim. Wartość projektu: 120,7 tys. zł, dofinansowanie: 50 tys. zł. 

(oprac. at)

facebook