Dodana: 2 październik 2018 12:35

Zmodyfikowana: 2 październik 2018 12:35

Wtorek z funduszami unijnymi. Dla samorządów, szpitali i firm. Na poprawę warunków życia, leczenia i edukacji

Jak co tydzień wtorek to w Urzędzie Marszałkowskim dzień na podpisywanie umów o dofinansowanie z RPOWP. Dziś, 2 października umowy z beneficjentami podpisywał wicemarszałek Maciej Żywno, wicemarszałek Anna Naszkiewicz i członek zarządu Stefan Krajewski. Tym razem podpisano 10 umów o ogólnej wartości 9,7 mln zł, a dofinansowanie z RPOWP wyniosło 8,8 mln zł. Wśród beneficjentów pojawili się „recydywiści”, podpisywali dziś drugą, a nawet trzecia umowę.

Ilustracja do artykułu umowy5.jpg

Miasto Siemiatycze. Projekt: „Dla Siemiatycz razem”

Pomoc skierowana będzie do 44 osób, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zagrożonych ubóstwem, długotrwale bezrobotnych. Skorzystają one z doradztwa zawodowego, warsztatów: wzmacniających kompetencje społeczne w odniesieniu do rodziny, profilaktyki agresji i wiedzy z zakresu prawa, wezmą udział w szkoleniach, kursach (np. na opiekuna osoby starszej i niepełnosprawnej, brukarza, pomoc kuchenną) i stażach zawodowych. Wartość projektu: 365,9 tys. zł, dofinansowanie: 347,6 tys. zł.

Powiat Zambrowski. Projekt: „Czerwoniak szansą na nowe kompetencje”

Wsparciem zostanie objętych 90 uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 1 w Zambrowie oraz 30 nauczycieli (ze wszystkich profili kształcenia, jednak preferowane będą osoby 55+).  Uczniowie wezmą udział w zajęciach rozwijających (np. z chemii, biologii, matematyki, geografii, języka angielskiego), poszerzających zainteresowania, opartych na metodzie eksperymentu, w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych (m.in. z biologii, chemii, języków obcych). Skorzystają również z porad zawodowych. Kadra pedagogiczna podszkoli kompetencje, m.in. z obsługi urządzeń cyfrowych oraz sprzętu informatycznego. Organizowane będą wyjazdy edukacyjne, np. do Centrum Nauki Kopernik, obozy naukowe. Zostaną też doposażone pracownie: informatyczna, biologiczna, chemiczna, geograficzna. Wartość projektu:  277,7 tys. zł, dofinansowanie:  263,8 tys. zł.

Gmina Augustów. Projekt: „Dziś nauka, jutro sukces”

Z projektu skorzystają uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. majora H. Dobrzańskiego „Hubala” w Kolnicy oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żarnowie. Dzieci wezmą udział w zajęciach rozwijających uzdolnienia (m.in. z przyrody i języka angielskiego), a także w dydaktyczno-wyrównawczych (z języka angielskiego, przyrody, matematyki, informatycznych (w tym z nauki programowania). Nauczyciele uczestniczyć będą w warsztatach informatycznych, a szkoły zyskają sprzęt komputerowy. Wartość projektu: 236,4 tys. zł, dofinansowanie: 223,6 tys. zł.

Gmina Augustów. Projekt: „Małymi krokami w przyszłość”

Dzięki dofinansowaniu, można będzie dostosować miejsca wychowania przedszkolnego w Zespole Wychowania Przedszkolnego oraz Oddziale Przedszkolnym w miejscowości Netta do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością i zorganizować zajęcia wyrównawcze dla sześciorga maluchów ze zdiagnozowanymi deficytami. Wartość projektu ogółem: 72,4 tys. zł, dofinansowanie: 68,1 tys. zł

Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie. Projekt: „Przebudowa wraz z doposażeniem Oddziału Położniczo-Ginekologicznego oraz Poradni ginekologicznej w Szpitalu Ogólnym w Grajewie”

W szpitalu zostanie utworzona pracownia angiografii cyfrowej, na potrzeby której zostaną dostosowane pomieszczenia oddziału internistyczno-kardiologicznego. Poza tym szpital kupi system angiografii cyfrowej i wyposażenie pracowni oraz aparat USG Dopplera do poradni chirurgii ogólnej. Wartość projektu: 3,2 mln zł, dofinansowanie: 2,7 mln zł.

Szpital Powiatowy w Zambrowie Spółka z o.o. Projekt: „Przebudowa i doposażenie Szpitala Powiatowego w Zambrowie – Oddział Ginekologiczno-Położniczy, Oddział Pediatryczny”

Projekt polega na przebudowie i doposażeniu oddziału ginekologiczno-położniczego oraz oddziału pediatrycznego, doposażeniu gabinetu ginekologicznego i pracowni rehabilitacji i fizjoterapii dla dzieci. Wartość projektu: 4,9 mln zł, dofinansowanie: 4,2 mln zł.

Ministerstwo Środowiska. Projektu: „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Technikum Leśnym w Białowieży”

Planowana jest przebudowa budynku kotłowni wraz ze zmianą użytkowania części pomieszczeń na cele dydaktyczne. Powstaną i zostaną wyposażone pracownie: użytkowania i ochrony lasu oraz maszynoznawstwa. Z  pracowni będą korzystać uczniowie Technikum Leśnego w Białowieży podczas zajęć praktycznych. Wartość projektu: 1,3 mln zł, dofinansowanie: 1,1 mln zł.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Demex” Jerzy Demiańczuk. Projekt: „Inwestycje w odnawialne źródła energii przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Demex” Jerzy Demiańczuk”

Inwestycja polega na budowie dachowej elektrowni fotowoltaicznej o mocy 30,74 kW do produkcji energii elektrycznej. Poza tym zostanie kupiona pompa ciepła o mocy 2,9 kW i będzie służyła jako źródło ogrzewania. Dzięki temu zostanie zmniejszona emisja zanieczyszczeń do środowiska. Wartość projektu: 202,9 tys. zł, dofinansowanie: 107,2 tys. zł.

Pensjonat „U Marianny” Klepaccy. S. C. Projekt: „Instalacja ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej z OZE na potrzeby Pensjonatu u Marianny”

W ramach projektu zostanie kupiona i zamontowana instalacja fotowoltaiczna o mocy 39,44 kWp. Panele będą zamontowane na konstrukcji wolnostojącej. Wartość projektu: 358,2 tys. zł, dofinansowanie: 233 tys. zł.

Miasto Augustów. Projekt: „Wymiana pieców i palenisk węglowych na terenie Augustowa”

Projekt przewiduje wymianę pieców węglowych w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Augustów oraz montaż systemu pomiaru zanieczyszczeń. Będzie to 161 instalacji (160 kotłów na biomasę, 1 kocioł olejowy). Energia cieplna wytwarzana będzie na własne potrzeby. Wartość projektu: 2,6 mln zł, dofinansowanie: 1,6 mln zł.

(oprac. at)

facebook