Dodana: 18 wrzesień 2018 11:59

Zmodyfikowana: 18 wrzesień 2018 12:01

Wtorek z funduszami unijnymi. Dla samorządów i firm. Na zieloną energię i otwartą szkołę

- Jeśli jest wtorek, to podpisujemy umowy na dofinansowanie z RPO – zaznaczył jak zwykle wicemarszałek Maciej Żywno. - Jeśli chodzi o wtorki, możemy co tydzień przyjeżdżać – odpowiedział burmistrz Siemiatycz Piotr Siniakowicz. Wicemarszałkowie Województwa Podlaskiego Anna Naszkiewicz i Maciej Żywno podpisali dziś, 18 września kolejnych 10 umów na 10 projektów o łącznej wartości 8,8 mln zł. Dofinansowanie z RPO wyniosło ogółem 5,6 mln zł.

Ilustracja do artykułu rpo umowy 18.09-23.jpg

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. Projekt: Budowa elektrowni wodnej i słonecznej „Siemiatycze 1” na potrzeby stacji SUW przy ul. Sportowej

W ramach projektu planowana jest budowa dwóch obiektów: małej elektrowni wodnej i elektrowni fotowoltaicznej. Obie instalacje zostaną włączone w układ zasilania stacji uzdatniania wody i będą pracowały na pokrycie jej potrzeb energetycznych. Przewiduje się również, że niewielka część wytworzonej energii zostanie wyprowadzona do sieci elektroenergetycznej. Łączna moc elektryczna obu instalacji wynosi 39 kWe, zaś planowana produkcja energii to 58.984 kWh/a.  Wartość projektu - 668,5 tys. zł, dofinansowanie - 135,9 tys. zł. 

Miasto Białystok. Projekt: Zespół Szkól Zawodowych Nr 2 w Białymstoku – Szkoła inteligentnych specjalizacji

W ramach projektu zostanie przeprowadzony remont budynku warsztatowo dydaktycznego oraz sali B12 w budynku szkoły przy ul. Świętojańskiej 1 w Białymstoku. Obiekty będą dostosowane do potrzeb kształcenia w zawodach: operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz technik automatyk. Zostanie również kupione wyposażenie bazy dydaktyczno-technicznej oraz pomoce dydaktyczne i sprzęt komputerowy. Ten projekt inwestycyjny jest uzupełnieniem części „miękkiej”, która zakłada: rozszerzenie oferty edukacyjnej o dwa nowe kierunki nauczania: operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz technik automatyk, a także udział uczniów w kursach, stażach, spotkaniach z pracodawcami, zajęciach dodatkowych oraz szkoleń dla nauczycieli. Wartość projektu - 3,2 mln zł, dofinansowanie - 2,7 mln zł.

Powiat Suwalski. Projekt: Zawodowa Dowspuda

Dzięki dotacji 60 uczniów Technikum w Zespole Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie skorzysta z kursów i doradztwa zawodowego, z zajęć rozwijających i wyrównawczych, staży i praktyk zawodowych. Czworo nauczycieli kształcenia praktycznego przejdzie szkolenia, dzięki którym podniesie kwalifikacje. A szkoła zostanie doposażona w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego. Wartość projektu - 560,6 tys. zł, dofinansowanie - 522,6 tys. zł.

Powiat Sokólski. Projekt: Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez dostosowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce Przedszkole Specjalne w Sokółce do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami

Projekt ma na celu dostosowanie ośrodka do potrzeb czterech wychowanków przedszkola z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Przedszkole Specjalne w Sokółce zostanie wyposażone w pomoce dydaktyczne, terapeutyczne, sprzęt multimedialny i informatyczny. Dwoje nauczycieli skorzysta ze szkoleń, które pomogą w opiece nad dziećmi z niepełnosprawnościami. Wartość projektu - 94 tys. zł, dofinansowanie - 89 tys. zł.

Przedsiębiorstwo Turystyczne „Wigry” Sp. z o. o. Projekt: Droga do sukcesu!

42 uczniów Szkoły Podstawowej w Karolinie skorzysta z zajęć wyrównujących dysproporcje edukacyjne, rozwijających uzdolnienia, podnoszących kompetencje cyfrowe. Uczniowie wezmą udział również w wyjeździe edukacyjnym. Nauczyciele przejdą szkolenia, na przykład z programowania. Wartość - 159,5 tys. zł, dofinansowanie - 151,5 tys. zł. 

Gmina Łapy. Projekt: Otwarte drzwi - edycja IV

W ramach projektu zostanie rozszerzona oferta przedszkolna w sześciu ośrodkach wychowania przedszkolnego, skorzysta z niej 250 dzieci. Będą uczestniczyć w zajęciach przedsiębiorczo-matematyczno-eksperymentalno-doświadczalnych, z języka angielskiego z wykorzystaniem technologii informacyjnych. Ośrodki zostaną wyposażone w sprzęt komputerowy i pomoce dydaktyczne. Projektem zostaną objęte: Przedszkole nr 1 w Łapach, Przedszkole nr 2 w Łapach, Oddział przedszkolny przy SP w Łupiance Starej, Oddział przedszkolny przy SP w Uhowie, Oddział przedszkolny przy SP nr 3 w Łapach, Oddział przedszkolny przy SP w Płonce Kościelnej. Wartość projektu - 131,4 tys. zł, dofinansowanie - 120 tys. zł.

Auto Hobby Sp. z o. o. Projekt: Zielona energia w firmie Auto Hobby Sp. z o. o.

Inwestycja polega na budowie jednostki wytwarzania energii elektrycznej o mocy 39,44kW wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej. Dzięki temu będzie wytwarzana energia elektryczna z OZE na potrzeby własne firmy, co pozwoli na ograniczenie emisji dwutlenku węgla. Wartość projektu - 229,4 tys. zł, dofinansowanie - 121,2 tys. zł.

Ośrodek Turystyczny „KUKLE” Zygmunt Modzelewski. Projekt: Instalacja ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej na potrzeby Ośrodka Turystycznego Kukle

Zostaną kupione i zamontowane instalacje fotowoltaiczne o mocy 40,0 kWp.  Wytworzona energia elektryczna będzie wykorzystana na potrzeby Ośrodka Turystycznego „Kukle”. Wartość projektu - 264,5 tys. zł, dofinansowanie: 182,7 tys. zł.

SICAR Michał Racis. Projekt: Inwestycje w odnawialne źródła energii przez SICAR MICHAŁ RACIS

W ramach projektu zostaną zamontowane dwie instalacje fotowoltaiczne o mocy 39,73 kW każda oraz pompa ciepła o mocy 270 kW. Instalacje wykorzystają energię słoneczną do produkcji energii elektrycznej, a pompa będzie źródłem ogrzewania i podgrzania wody. Wartość projektu - 1,9 mln zł, dofinansowanie - 772,5 tys. zł. 

Opony Przemysłowe Mariola Koc-Czyżewska. Projekt: Redukcja kosztów działalności firmy Opony Przemysłowe poprzez inwestycję w elektrownię fotowoltaiczną

Projekt polegać będzie na kupnie i montażu naziemnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 330,6 kWp, wspomagającej zasilanie elektryczne zespołu zabudowań oraz linii produkcyjnych, usytuowanej na terenie zakładu produkcyjnego w Kleszczelach. Wartość projektu - 1,6 mln zł, dofinansowanie -  850 tys. zł.

(oprac. at)

 

 

facebook