Dodana: 18 maj 2018 08:51

Zmodyfikowana: 18 maj 2018 08:51

Wspólny Sekretariat i Regionalne Punkty Kontaktowe Programu Intertreg V-A Litwa-Polska organizują konsultacje indywidualne

Wspólny Sekretariat (WS) i Regionalne Punkty Kontaktowe (RPK) Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska zapraszają na indywidualne konsultacje dla potencjalnych beneficjentów podczas trzeciego naboru wniosków.

Ilustracja do artykułu interreg_Lietuva-Polska_PL_CMYK.jpg

Konsultacje będą przeprowadzone w siedzibach WS i RPK, jak również na obszarze wsparcia Programu. Czas przewidziany na konsultacje (na 1 wniosek) to maksymalnie jedna godzina. Proszę zauważyć, że konsultacje mają na celu wsparcie potencjalnych beneficjentów podczas opracowywania wspólnego wniosku, a nie przekazanie ogólnych informacji o naborze czy Programie.  WS i RPK nie mogą dokonywać wstępnej oceny wniosku, a tym samym konsultować ogólnej kwalifikowalności działań projektu. Konieczna jest wcześniejsza rejestracja na konsultacje, konsultowani będą tylko zarejestrowani uczestnicy. Prosimy o dokonanie rejestracji co najmniej 2 dni przed planowanym terminem konsultacji.

Zasady rejestracji: 

  1. Wskazanie przez uczestnika   preferowanej daty i godziny (np. 11 czerwca, godz. 09:00-11:00). Należy pamiętać, że jest to tylko propozycja, jako że ten termin może być już zarezerwowany przez innego beneficjenta. Pracownicy skontaktują się z Państwem w sprawie potwierdzenia terminu po zakończeniu rejestracji.
  2. Wskazanie osoby do kontaktu (imię i nazwisko), organizacji, danych kontaktowych (telefon i e-mail). 
  3. Wskazanie liczby osób, które będą uczestniczyć w konsultacjach.
  4. Krótki opis zagadnień, które będą przedmiotem konsultacji.

Harmonogram konsultacji

LITWA

12 czerwca  Alytus – administracja miasta (Rotušės a. 4, Alytus)

14 czerwca  Kowno – administracja miasta, pokój 108 (Laisvės al. 96, Kaunas)

11,13,15 czerwca – siedziba Wspólnego Sekretariatu (Konstitucijos ave 7, 24 piętro, Wilno)

W przypadku konsultacji w siedzibie Wspólnego Sekretariatu oraz na Litwie prosimy o kontakt
z Menedżerem Finansowym, Panią Ieva Ūsaitė-Redikienė mailowo ieva.redikiene@vilniusjts.eu lub telefonicznie  +370 5 261 03 23

 

POLSKA

Województwo podlaskie

28 maja, Urząd Miasta Sejny, ul. Józefa Piłsudskiego 25, Sejny

Białystok - dowolny termin od 21 maja to 27 czerwca po uprzednim umówieniu telefonicznym,
ul. Poleska 89, parter, pokój nr 3

W sprawie konsultacji w województwie podlaskim prosimy o kontakt z pracownikami RPK,
tel. 85 66 54 594 and 85 66 54 908, e-mail: ewt@wrotapodlasia.pl, Białystok, ul. Poleska 89, pokój nr 3.

 

Województwo warmińsko-mazurskie 

W sprawie konsultacji w województwie warmińsko-mazurskim prosimy kontaktować się z Panem Rafałem Bartnikowskim tel. +48 89 521 93 23, e -mail: r.bartnikowski@warmia.mazury.pl  lub Panią Karoliną Nowak, telefon: +48 89 521 93 25, e-mail: karolina.nowak@warmia.mazury.pl .

 

facebook