Dodana: 9 sierpień 2018 08:17

Zmodyfikowana: 9 sierpień 2018 08:17

Więcej miejsc dla przedszkolaków z Czarnej Białostockiej

Przedszkole „Kraina Marzeń” przyjmie więcej dzieci w wieku 3 i 4 lat. Będzie to możliwe dzięki projektowi, który zrealizuje w ramach RPO gmina Czarna Białostocka.

Ilustracja do artykułu stowarzyszenie droga-18.jpg

Projekt ma charakter zintegrowany i składa się z dwóch części. W części inwestycyjnej przewidziana jest rozbudowa i przebudowa placówki. Powstaną w niej nowe pomieszczenia – dziewięć sal, w których będą prowadzone zajęcia dla dzieci oraz jedna sala do ćwiczeń. Pozwoli to na utworzenie 47 miejsc wychowania przedszkolnego Przedszkole zostanie również dostosowane do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Planowana jest też wymiana ogrodzenia, powstaną trzy place zabaw – dwa małe o piaszczystej nawierzchni oraz jeden duży, pokryty trawą.

W drugiej części przewidziane jest wydłużenie godzin pracy przedszkola oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej o dodatkowe zajęcia, m.in. gimnastykę korekcyjną, integrację sensoryczną oraz zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne czy zwiększające wiedzę o zdrowym stylu życia. Swoje kompetencje, np. w zakresie pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, będą mogli podnieść nauczyciele. Przedszkole zakupi też pomoce dydaktyczne dostosowane do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, wspomagania rozwoju dzieci.

(is)

facebook