Dodana: 14 maj 2018 11:44

Zmodyfikowana: 14 maj 2018 11:44

Warsztaty dla beneficjentów Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020 poświęcone planowaniu projektów transgranicznych na pograniczu polsko-litewskim

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zaprasza do wzięcia udziału w planowanych warsztatach szkoleniowych dla potencjalnych beneficjentów Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020 poświęconych planowaniu projektów transgranicznych na pograniczu polsko-litewskim. Warsztaty odbędą się w dniu 5 czerwca 2018 r. w Ełku (dokładne miejsce wydarzenia zostanie podane w najbliższym czasie).

Ilustracja do artykułu int.jpg

Warsztaty przeprowadzone zostaną z udziałem eksperta doświadczonego w prowadzeniu szkoleń dla instytucji zainteresowanych współpracą transgraniczną oraz tworzeniem projektów transgranicznych, przy asyście pracowników Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu. Zaplanowano m.in. prezentację praktycznych rozwiązań na rzecz budowy efektu transgranicznego w projektach, dyskusję nad konstrukcją dobrego projektu w oparciu o kryteria oceny wniosków projektowych Programu w części dotyczącej transgraniczności. Przewidziano również prezentację dobrych praktyk w zakresie przygotowania dobrych projektów z wyraźnym efektem transgranicznym. Warsztaty podzielono na część prelekcji oraz sesję interaktywną w trakcie, której uczestnicy zostaną podzieleni na grupy, gdzie wspólnie przygotowywane będą odpowiedzi na pytania przygotowywane przez organizatorów. Sesja interaktywna moderowana będzie przez eksperta zewnętrznego przy wsparciu pracowników Regionalnych Punktów Kontaktowych programu w Olsztynie i Białymstoku.

Z uwagi na charakter wydarzenia (praca w grupach) ilość miejsc dla uczestników została ograniczona do 60 osób. Rejestracji należy dokonywać na adres e-mail:r.bartnikowski@warmia.mazury.pl lub faks 89 521 93 09, na załączonym formularzu w terminie do 30 maja br. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Pliki do pobrania

facebook