Dodana: 4 styczeń 2018 14:01

Zmodyfikowana: 4 styczeń 2018 14:01

Trzeci nabór projektów w programie Interreg Europa Środkowa

25 stycznia 2018 roku o 18.00 upływa termin składania wniosków o dofinansowanie projektów w programie Interreg Europa Środkowa. Program wspiera transnarodową współpracę i integrację przez finansowanie projektów dotyczących kluczowych wyzwań i szans dla regionu.

Ilustracja do artykułu pobrane.png

Transnarodowe projekty stanowią odpowiedź na potrzeby i problemy, z którymi poszczególne kraje nie są w stanie uporać się samodzielnie (np. w zakresie innowacji, strategii niskoemisyjnych, transportu czy efektywnego korzystania z zasobów naturalnych czy kulturowych).
Priorytety programu to:
1. Współpraca w zakresie innowacji na rzecz zwiększenia konkurencyjności Europy Środkowej 
2. Współpraca w zakresie strategii niskoemisyjnych w Europie Środkowej
3. Współpraca w zakresie zasobów naturalnych i kulturowych na rzecz trwałego wzrostu
4. Współpraca na rzecz poprawy powiązań transportowych Europy Środkowej.
Jeśli na etapie przygotowywania wniosku, wypełniania deklaracji partnerskich, opracowywania budżetu czy planu działań pojawiły się pytania, na które trudno znaleźć odpowiedź w dokumentach, Ministerstwo Rozwoju zaprasza na krajowe konsultacje. Pracownicy Krajowego Punktu Kontaktowego (Ministerstwo Rozwoju) i Krajowego Kontrolera (Centrum Projektów Europejskich) będą do dyspozycji 10 stycznia 2018 roku, w godzinach 11.00 – 14.30, w sali im. Grażyny Gęsickiej (ul. Wspólna 2/4, Warszawa).

Pytania, na które odpowiedź miałaby się pojawić podczas ww. spotkania, należy zadać w trakcie rejestracji on-line. W spotkaniu mogą wziąć udział także uczestnicy zatwierdzonych już projektów Interreg Europa Środkowa, którzy chcieliby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące zasad realizacji i finansowania przedsięwzięć w ramach tego programu.

Szczegółowe informacje na temat programu Interreg Europa Środkowa oraz planowanych na dzień 10.01.2018 r. konsultacji, znajdują się na stronie www.ewt.gov.pl

 

facebook