Dodana: 24 listopad 2018 19:38

Zmodyfikowana: 24 listopad 2018 19:38

Trwa rekrutacja grantobiorców w ramach projektu „Międzynarodowa współpraca się opłaca”.

Od 1 listopada przyjmowane są wnioski o powierzenie grantów na wypracowanie nowych rozwiązań we współpracy ponadnarodowej. Pula środków wynosi 10 mln zł.

Ilustracja do artykułu Plakat_Granty_Międzynarodowa_Współpracam.jpg

Przedmiotem grantu jest rozszerzenie projektów dofinasowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego o komponent współpracy ponadnarodowej.

O dofinansowanie mogą ubiegać się beneficjenci projektów standardowych realizowanych w zakresie celów tematycznych 8-11 współfinansowanych z EFS w ramach PO WER lub RPO w perspektywie finansowej 2014-2020.

Jest to pierwszy tego rodzaju projekt w Polsce realizowany przez Operatora grantów i szansa dla wielu podmiotów na osiągnięcie lepszych rezultatów oraz zdobycie doświadczenia we współpracy z zagranicą.

W ramach projektu Grantobiorcy będą mogli wypracować, zaadaptować oraz wdrożyć nowe rozwiązania w partnerstwie podmiotami z krajów należących do Unii Europejskiej.

Dlaczego „Międzynarodowa współpraca się opłaca”?

  • do 100 tys. zł na współpracę ponadnarodową
  • wsparcie ze strony operatora grantów
  • zyskanie doświadczenia we współpracy międzynarodowej
  • lepszej jakości lub więcej produktów w projekcie
  • nowe rozwiązania do wykorzystania również po zakończeniu projektu
  • nawiązanie partnerstw ponadnarodowych
  • wzrost kompetencji kadry
  • przystępna procedura grantowa
  • kwoty ryczałtowe
  • brak konieczności wnoszenia wkładu własnego

Projekt został wybrany do dofinansowania w wyniku przeprowadzonego przez Centrum Projektów Europejskich konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17.

Operatorem grantu jest Profesja z partnerami.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie projektu grupaprofesja.com/mwso

Jednocześnie operator grantu serdecznie zaprasza na spotkania informacyjne, które odbywają się w całej Polsce.

Jest również możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji dotyczących nawiązywania współpracy ponadnarodowej i możliwości ubiegania się o grant.

 

Zespół projektowy „Międzynarodowa współpraca się opłaca” odpowiada na Państwa pytania od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 14.00:
osobiście: ul. Sieradzka 4c, Poznań;
telefonicznie: 663667883 lub 570683776;
mailowo: pytaniapower@grupaprofesja.com.

facebook