Dodana: 3 grudzień 2016 16:09

Zmodyfikowana: 3 grudzień 2016 16:09

Spotkanie informacyjne pt.: Środa z Funduszami Europejskimi dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie podlaskim zapraszają na spotkanie informacyjne pt.: „Środa z Funduszami Europejskimi dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą”. Będzie to kolejne spotkanie z cyklu „Środa z Funduszami dla …”. Spotkania odbędą się 7 grudnia 2016 r. w godzinach od 10.00 do 13.00 w poszczególnych miastach regionu: w Białymstoku, Suwałkach i Łomży.

Ilustracja do artykułu info-03.jpg

Podczas spotkania omówione zostaną możliwości wsparcia dla osób fizycznych, którzy chcą otworzyć własną działalność gospodarczą m.in. charakterystyka wsparcia dla osób planujących założyć własną działalność gospodarczą z Funduszy Europejskich w latach 2014-2020: możliwości uzyskania dofinansowania z programów ujętych w Umowie Partnerstwa , z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i środków krajowych. Podczas spotkania wystąpią przedstawiciele Instytucji, którzy udzielają bezpośredniego finansowego wsparcia na otwarcie działalności gospodarczej.

Dla kogo

Spotkanie będzie przeznaczone dla osób planujących otwarcie własnej działalności gospodarczej.

Organizator spotkania

• w Białymstoku - Główny Punkt Informacyjny, siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok, sala 318B, III piętro;
• w Suwałkach - Lokalny Punkt Informacyjny, ul. Osiedle II 6A, 16-400 Suwałki, sala nr 1, parter;
• w Łomży - Lokalny Punkt Informacyjny, siedziba Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży, ul. M. C. Skłodowskiej 1, 18-400 Łomża, sala szkoleniowa, parter.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Program spotkania

Godzina

Temat

  9.30 - 10.00

rejestracja uczestników 

10.00 - 10.45

Wprowadzenie do spotkania, omówienie zakresu działalności sieci PIFE wraz
z przedstawieniem możliwości uzyskania dofinansowania na założenie firmy z programów takich jak Program Operacyjny Polska Wschodnia, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich i inne formy wsparcia.

10.45 - 11.30

Możliwości uzyskania dofinansowania na założenie firmy z programów takich jak Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój i Fundusz Pracy

11.30 - 11.45

przerwa

11.45 - 12.45

Możliwości uzyskania dofinansowania na założenie firmy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

12.45 - 13.00

Pytania od uczestników spotkania

od 13.00

Konsultacje indywidualne

Zgłoszenia na spotkanie

Rekrutacja na spotkanie trwa od 23 listopada 2016 r. do 1 grudnia 2016 r. do godz. 12.00.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku braku miejsc na spotkanie, rekrutacja może zostać zakończona wcześniej.

Zgłoszenia na spotkanie w Białymstoku są przyjmowane za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na stronie.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 0 8013 0 8013

Zgłoszenia na spotkanie w Suwałkach przyjmowane są za pomocą formularza zgłoszeniowego. Osoby, które chciałyby wziąć udział w spotkaniu, prosimy o przesłanie go na adres: lpi@ares.suwalki.pl. Więcej informacji pod numerami telefonów: 87 563 02 19, 87 563 02 11, 87 563 02 76.

Zgłoszenia na spotkanie w Łomży przyjmowane są za pomocą formularza zgłoszeniowego. Osoby, które chciałyby wziąć udział w spotkaniu, prosimy o przesłanie go na adres: lpi@podlaskie.org.pl. Dodatkowe informacje o spotkaniu można uzyskać pod numerami tel. 86 216 33 26; 86 473 53 20.

facebook