Dodana: 30 listopad 2016 12:38

Zmodyfikowana: 30 listopad 2016 12:38

Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków do Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 zaprasza spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszonego naboru wniosków w ramach Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji. Szkolenie odbędzie się 8 grudnia 2016 w godz. 10.00 – 13.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, ul. Poleska 89, Białystok, sala 318, III piętro.

Ilustracja do artykułu info-04.jpg

Dla kogo

Szkolenie będzie skierowane do potencjalnych beneficjentów w ramach naboru wniosków do Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji. Informacja o potencjalnych beneficjentach w ramach naboru znajduje się na stronie ogłoszenia konkursowego. Podczas spotkania omówione zostaną zasady naboru wniosków ramach Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Zgłoszenia na szkolenie

Rekrutacja na szkolenie trwać będzie do 2 grudnia 2016 r. O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku braku miejsc, rekrutacja może zostać zakończona wcześniej. W przypadku pytań prosimy o kontakt tel. 85 66 54 944, lub e-mail: szkolenia.rpowp@wrotapodlasia.pl

Zgłoszenia są przyjmowane za pomocą elektronicznego formularza, dostępnego na stronie: http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/dowiedz_sie_wiecej_o_programie/wez_udzial_w_szkoleniach_i_konfe/spotkanie-informacyjne-do-naboru-wnioskow-dzialanie-71-rozwoj-dzialan-aktywnej-integracji.html

Z uwagi na zapewnienie udziału jak najszerszemu gronu potencjalnych beneficjentów prosimy o zgłaszania się maksymalnie po dwie osoby reprezentujące daną instytucję. W przypadku zgłoszeń dokonanych przez osoby z niepełnosprawnością prosimy o podanie zakresu koniecznych udogodnień, które ewentualnie moglibyśmy zapewnić pod nr tel.: 85 66 54 944.

Organizator spotkania

Instytucja Zarządzająca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Departament Rozwoju Regionalnego

ul. Poleska 89

15-874 Białystok

Tel. 85 66 54 480

facebook