Dodana: 31 lipiec 2018 14:34

Zmodyfikowana: 1 sierpień 2018 08:33

Rejestracja na Forum Poszukiwania Partnerów w Brześciu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 już otwarta

21-22 sierpnia br. w Brześciu odbędzie się Forum Poszukiwania Partnerów – wydarzenie, które ma pomóc w nawiązaniu partnerstw i przygotowaniu projektów do drugiego naboru wniosków w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Ilustracja do artykułu pbu_2014_logo.jpg

Do udziału w Forum zaproszeni są wszyscy potencjalni wnioskodawcy z obszaru kwalifikowalnego Polski, Białorusi i Ukrainy. Organizatorzy Forum zapewniają dojazd z głównych miast (zgodnie z listą podaną w formularzu rejestracyjnym), wyżywienie oraz noclegi.

Szczegółową agendę można znaleźć tutaj.

Formularz rejestracyjny dostępny tutaj należy wypełnić, podpisać i zeskanować, a następnie wraz z wersją edytowalną załącznika przesłać na adres brest@pbu2020.eu  najpóźniej do 7 sierpnia 2018 r. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Potencjalny Beneficjent może zgłosić najwyżej 2 przedstawicieli do udziału w wydarzeniu. Osoby zakwalifikowane otrzymają potwierdzenie udziału drogą mailową. Pozostałe osoby zostaną wpisane na listę rezerwową.

Potencjalni wnioskodawcy proszeni są o zarejestrowanie się w bazie Poszukiwania Partnerów dostępnej tutaj.

Na stronie internetowej Programu https://www.pbu2020.eu jest dostępny Podręcznik Programu dla drugiego naboru wniosków w języku angielskim oraz jego robocze tłumaczenie na język polski, zawierające szczegółowe informacje nt. zasad naboru, w tym instytucji i organizacji uprawnionych do składania wniosków, obszaru kwalifikowanego, itp.

Nabór projektów rusza 1 sierpnia i potrwa do 31 października. We wrześniu b.r. przewidziane są szkolenia dla Wnioskodawców. 

facebook