Dodana: 19 luty 2019 12:20

Zmodyfikowana: 19 luty 2019 13:34

Regionalny Program Operacyjny. Przyśpieszamy!

Jesteśmy dwa miejsca wyżej w rankingu województw pod względem certyfikacji wydatków. – Podczas kampanii mówiliśmy, że zmienimy niechlubne rankingi. I tak się stało. Dążymy jednak do tego, by być w czołówce, a nie w środku, ale na to potrzeba czasu – zapowiedział Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego na dzisiejszej (19 lutego br.) konferencji prasowej w urzędzie marszałkowskim.

Ilustracja do artykułu RPO. Przyspieszamy (1).jpg
  • 393 konkursy oraz 66 naborów pozakonkursowych - zostało do dziś  ogłoszonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
  • Zarząd Województwa podpisał 1463 umowy o dofinansowanie z RPOWP, o wartości ponad 4,6 mld zł, których dofinansowanie przekroczyło 3,1 mld zł.
  • Stan wykorzystania puli z Unii Europejskiej w RPOWP wynosi 63,68 proc. (wartość dofinansowania w podpisanych umowach).

 

Zgodnie z danymi na 13 lutego 2019 roku, województwo podlaskie znajduje się na 14. miejscu, jeśli chodzi o tzw. certyfikację wydatków (czyli przekazanie do Komisji Europejskiej sprawdzonych i potwierdzonych wydatków). Przekazaliśmy 18,2 proc. z puli, jaką otrzymaliśmy z Unii Europejskiej dla naszego województwa. 31 grudnia 2018 roku byliśmy na 16. miejscu z wynikiem 16,2 proc.. – Ten skok o dwa miejsca w górę, to efekt zmian organizacyjnych, jakie przeprowadziliśmy i uproszczeń, jakie zastosowaliśmy. Za ten wynik dziękuję dyrekcji i pracownikom departamentów – powiedział Artur Kosicki.

Możemy się też pochwalić bardzo dobrym wynikiem, jeśli chodzi o zasadę n + 3. Zasada ta określa okres na rozliczenie projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich. Wnioski o płatność beneficjentów przekładają się na poziom certyfikacji. Jest to bardzo istotny proces z uwagi na ustanowione w programach minimalne kwoty wydatkowania na każdy rok (rok n). Kwoty te należy zadeklarować do KE najpóźniej w ciągu trzech kolejnych lat (n+3). Jeśli Instytucja Zarządzająca (w tym przypadku Urząd Marszałkowski) w roku n+3 certyfikuje kwotę niższą niż roczna transza środków na dany rok n, traci wartość różnicy. Nasze województwo wykonało już 76 procent celu n+3 na 2019 rok.

Pilotażowy program w województwie

Joanna Sarosiek, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP, poinformowała, że jedną ze zmian organizacyjnych było wyodrębnienie specjalnej komórki – Departamentu Innowacji i Przedsiębiorczości, która zajmuje się udzielaniem pomocy dla przedsiębiorców: od złożenia wniosku po rozliczenie i kontrolę. – Poza tym, udało nam się rozładować kolejki przy ocenie konkursów. Na bieżąco ją przeprowadzamy. Teraz oceniamy wnioski w konkursach, które były prowadzone na przełomie roku – poinformowała Joanna Sarosiek.

Dyrektor Sarosiek zapowiedziała również wprowadzenie w naszym RPO pilotażowego programu Komisji Europejskiej, w którym stosowana jest uproszczona metodologia składania wniosków o dofinansowanie. Skorzystają z niej już ci wnioskodawcy, którzy wystartują w konkursie na usługi doradcze (ogłoszenie naboru w marcu). – Ta metodologia sprawi, że łatwiej będzie złożyć i rozliczyć projekt. Będzie on rozliczany z efektów, a nie dokumentacji księgowej – wyjaśniła Emilia Malinowska, dyrektor Departamentu Innowacji i Przedsiębiorczości.

Ponad 730 mln zł wsparcia

Z kolei Katarzyna Kiltas, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego przypomniała, jakie konkursy jeszcze przed nami w tym roku, w ramach RPOWP.

A jest to rok bardzo bogaty, jeśli chodzi o liczbę naborów. Zostanie przeprowadzonych 31 konkursów, których budżet wyniesie ponad 733 milionów złotych. To ostatni rok, w którym ogłaszanych jest ich tak dużo. Wyczerpuje się bowiem pula pieniędzy z UE i w przyszłym roku harmonogram będzie znacznie skromniejszy;

Ponadto cały czas można korzystać z pożyczek w ramach RPOWP – na wsparcie inwestycji w przedsiębiorstwach, na założenie nowej firmy, termomodernizację przedsiębiorstwa lub budynku mieszkalnego.

Harmonogram konkursów w załączeniu

blm

Pliki do pobrania

facebook