Dodana: 22 listopad 2017 10:44

Zmodyfikowana: 23 listopad 2017 14:55

Przyszłość programu Polska Wschodnia tematem konferencji w Parlamencie Europejskim

Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński, Członek Zarządu Bogdan Dyjuk oraz Marszałkowie Polski Wschodniej wzięli udział w konferencji „Europejska wartość dodana polityki spójności w regionach”, która odbyła się we wtorek, 21 listopada w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli.

Ilustracja do artykułu 2-15113383815.jpg

Organizatorem konferencji był Dom Polski Wschodniej w Brukseli będący wspólnym przedstawicielstwem województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego we współpracy ze Stałym Przedstawicielstwem Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej oraz posłem do Parlamentu Europejskiego Krzysztofem Hetmanem.  

Celem konferencji było zaprezentowanie stanowiska Polski i regionów Polski Wschodniej w kontekście wybranych aspektów budowy nowej, zreformowanej Polityki Spójności po roku 2020. Jednym z kluczowych tematów poruszonych podczas konferencji były efekty i przyszłość Programu Polska Wschodnia. Marszałkowie pięciu województw Polski Wschodniej zwrócili uwagę, że program „Rozwój Polski Wschodniej” w znaczący sposób przyczynia się do rozwoju tych regionów i że widzą potrzebę kontynuowania wsparcia dedykowanego makroregionowi Polska Wschodnia w perspektywie finansowej po 2020 roku.

Zgodnie uznano, że jedną z najważniejszych inwestycji infrastrukturalnych dla całego makroregionu, o wielkim znaczeniu gospodarczym, jest korytarz transportowy Via Carpatia, który łączy północ i południe Europy oraz integrujące systemy transportowe Litwy, Polski, Słowacji, Węgier, Rumunii, Bułgarii i Grecji. Niemniej kluczowe inwestycje w regionach powinny dotyczyć także wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw pod kątem inwestycji, w urządzenia, technologie, know-how i tworzenia atrakcyjnych miejsc pracy. Podkreślono wielkie znaczenie posiadania wysoko wykwalifikowanej kadry i wspierania szkolnictwa zawodowego. Zwrócono też uwagę na to, że obszarowi Polski wschodniej brakuje m.in. dobrego zaopatrzenia i samowystarczalności energetycznej, co limituje duże inwestycje.

Podczas konferencji jak i debaty, która odbyła się w centrum telewizyjnym Parlamentu Europejskiego Marszałkowie Polski Wschodniej wielokrotnie podkreślali, jak ważne jest utrzymanie wsparcia dla pięciu najsłabszych polskich regionów, należących jednocześnie do grona najmniej rozwiniętych regionów Unii Europejskiej, w postaci Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Uczestnicy konferencji mieli też okazję wysłuchać wystąpień przedstawicieli Polskiego Rządu, Komisji Europejskiej, Europejskiego Komitetu Regionów i zapoznać się z raportem Parlamentu Europejskiego co do przyszłości Polityki Spójności 2020, raportem na temat wad i zalet wdrażania inteligentnych specjalizacji, oraz stanem wdrażania inicjatywy Catching-up Regions zapewniającej wsparcie eksperckie rozwoju społeczno-gospodarczego na szczeblu lokalnym oraz zwiększanie efektywności inwestowania Funduszy Europejskich.

Michał Szczepura

Fot. T.Cibulla

 

facebook