Dodana: 13 maj 2019 14:10

Zmodyfikowana: 13 maj 2019 14:10

Przejście graniczne w Kuźnicy będzie zmodernizowane dzięki wsparciu z Programu Polska-Białoruś-Ukraina

Projekt Przebudowa pawilonów kontroli celno-paszportowej w drogowym przejściu granicznym w Kuźnicy Białostockiej” jest realizowany w ramach Celu Tematycznego Granice. Beneficjentem wiodącym jest Wojewoda Podlaski (PL), a partnerem Państwowy Komitet Ceł Republiki Białoruś w Mińsku.

Ilustracja do artykułu pobrane.png

Drogowe przejście graniczne Kuźnica Białostocka – Bruzgi zostało otwarte w 1990 r. i jest przejściem strategicznym na granicy Polski z Republiką Białoruś, przeznaczonym dla ruchu osobowego oraz towarowego. Z uwagi na dużą liczbę odprawianych pojazdów ciężarowych konieczna jest przebudowa pawilonów kontroli celno-paszportowej. Zaplanowane w projekcie działania mają na celu usprawnienie obsługi przejścia granicznego zwiększając jednocześnie bezpieczeństwo odpraw granicznych.

W ramach projektu zostaną przebudowane cztery pawilony kontroli celno-paszportowej i wybudowane dwa nowe oraz zamontowane zostaną wagi dynamiczne zapewniające możliwość ważenia pojazdów w ruchu. Więcej szczegółów dotyczących projektu znajduje się w poniższej fiszce.

Realizacja projektu rozpoczęła się 11 lipca 2018 r.  W lutym br. Wojewoda Podlaski zawarł umowę z wykonawcą na roboty budowlane i pełnienie nadzoru inwestorskiego. Wówczas ruszyły prace związane z rozbiórką starych pawilonów i przygotowaniem terenu pod budowę nowych. Prace realizowane są zgodnie z harmonogramem i powinny potrwać do końca marca 2020 r.

Zgodnie z umową grantową, projekt powinien zostać zrealizowany do 10 lipca 2020 r.

Za: https://www.pbu2020.eu/pl/news/1004

facebook